Monthly Archives: November 2014

Zmienione godziny zajęć dla specjalności SUM IWPB, 13 grudnia 2014

  • Zajęcia (laboratoria) z przedmiotu “PO 3 Projektowanie aplikacji internetowych dla biznesu” odbędą się w dniu 13.12.2014 w sali 2.7.16 w godzinach 9:45-13:00 (prowadząca dr Agnieszka Ławrynowicz)
  • Zajęcia (laboratoria) z przedmiotu “Bezpieczeństwo w systemach komputerowych” odbędą się w dniu 13.12.2014 w salach 2.17.16/P6 w godzinach 13:30-16:40 (prowadzący dr Tomasz Łukaszewski)

Przełożone zajęcia z LO i konsultacje z dnia 3.12.2014

W związku z moim uczestnictwem na szkoleniu w dniu 3.12.2014, następujące zajęcia są odwołane w tym dniu i przełożone na inne terminy:

  • 9:45 (sala 2.7.16) na czwartek 27.11.14 (sala 1.6.23)
  • 13:30 (sala 2.7.16) na czwartek 11.12.14 (sala 1.6.23)

Konsultacje z 3.12.2014 są przełożone na wtorek 2.12.2014, godz. 13:00.