Monthly Archives: January 2014

SI: Prośba o wypełnienie formularzy dot. programów grających

Proszę o wypełnienie danych nt. zaimplementowanych przez Was graczy w poniższych formularzach. Dane są mi potrzebne żeby skonsolidować to co widzę w Waszym kodzie z tym co wg Was zaimplementowaliście żeby prawidłowo obliczone punkty mogły trafić do arkusza.

Turniej I: formularz
Turniej II: formularz

Formularze są także dostępne ze strony poświęconej laboratoriom z SI.