Podstawy automatyki

 

Zajęcia laboratoryjne (Informatyka, stacjonarne, 3 semestr) odbywają się w semestrze zimowym w sali P6 CW.

 

Ankieta studencka zima-2019

 

Program zajęć laboratoryjnych (aktualizacja zima-2018) - szczegóły znajdują się w konspektach (Lab-PA-nr-x.pdf) na dole strony:

 

 

 1. Wprowadzenie

 • Terminy zajęć, forma zajęć, narzędzia, forma zaliczenia.
 • Wprowadzenie do Matlaba (podstawowe funkcje, operatory, deklaracja macierzy, operacje na macierzach i wektorach, generowanie przebiegów funkcji, pisanie skryptów).
 • Wprowadzenie do Simulinka.
 • Model matematyczny obiektu (model matematyczny czwórnika - równanie różniczkowe, model różniczkowy czwórnika w Matlabie Simulinku).

 

2. Charakterystyki czasowe

 • Wyznaczanie transmitancji operatorowych, modelowanie czwórnika za pomocą funkcji tf (m-plik), modelowanie czwórnika w Simulinku (bloki Transfer Fcn).
 • Porównanie modelu różniczkowego i transmitancyjnego w Simulinku.
 • Analityczne wyznaczanie odpowiedzi skokowych i impulsowych dla wybranych obiektów automatyki.
 • Analiza odpowiedzi skokowych i impulsowych podstawowych członów automatyki w Simulinku.

 

 3. Charakterystyki częstotliwościowe

 • Wyznaczanie transmitancji widmowych, analiza charakterystyk amplitudowo-fazowych podstawowych członów automatyki (funkcja nyquist, transmitancja widmowa w postaci G(jw)=P(w)+jQ(w)).
 • Wykreślenie charakterystyki widmowej dla obiektu typu inercja I-rzędu, model w Simulinku, testy dla rożnych wartości pulsacji sygnału wejściowego.
 • Analiza charakterystyk amplitudowo-fazowych podstawowych elementów automatyki.

 

 4. Wprowadzenie do układów regulacji automatycznej (URA)

 • Algorytmy regulatorów P -> PID.
 • Modelowanie układu regulacji automatycznej z obiektem inercyjnym i regulatorem typu P, PI i PID.
 • Analityczne wyznaczanie wartości uchybu ustalonego.
 • Modelowanie i symulacja URA w Simulinku.

 

 5. Analiza wybranego URA

 • Synteza regulatora PID dla wybranego obiektu (silnik prądu stałego, zbiornik i zawór, wymiennik ciepła - ogrzewanie/schładzanie powietrza w pomieszczeniu) - modelowanie w Simulinku.
 • Jakość sterowania i koszty sterowania dla różnych strategii sterowania

 

 6. Analiza wybranego URA - cd. + badanie stabilności.

 • Cd analizy. Analiza różnych strategii sterowania - koszty procesu, koszty sterowania, jakość sterowania.
 • Badanie stabilności URA.

 

 7. Zaliczenie

 
 

Dodatki: