Research

Publications:

53. Nowak M., Derbis P., Kurowski K., Różycki R., Waligóra G., LPWAN Networks for Energy Meters Reading and Monitoring Power Supply Network in Intelligent Buildings, [in:] Energies, no. 23, vol. 14/2021, (7924-1 - 7924-14), DOI: https://doi.org/10.3390/en14237924

52. Kosnowski M., Nowak M., Elastyczny system profilowania użytkownika budynku z wykorzystaniem elementów sztucznej inteligencji, [w:] Napędy i sterowanie - Miesięcznik naukowo-techniczny, Racibórz, 6(236)/2021, (82-85)
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-b9f2174f-3a51-4073-8183-9ba362156f25?q=3dc535b0-0b88-4029-9d32-36b9d844a3f9$1&qt=IN_PAGE

51. Nowak M., Szewczyk J., Expert System in Medicine, [in:] The Book of Articles2021, National Scientific Conference "Science and Young Researchers" V edition, June 05, 2021, Kępczak N., Solarczyk P. (Eds.), ISBN:978-83-961157-2-0, (84-93)
https://promovendi.pl/wp-content/uploads/2021/06/The-Book-of-Articles-National-Scientific-Conference-Science-and-Young-Researchers-ISBN-978-83-961157-2-0.pdf

50. Antonowicz A., Nowak M., Urbaniak A., Taks Scheduling Algorithm for Renovation Teams of Water Distribution Systems, 2020 21th International Carpathian Control Conference (ICCC), High Tatras, Slovakia, 2020, pp. 1-6, DOI: 10.1109/ICCC49264.2020.9257273
https://ieeexplore.ieee.org/document/9257273

49. Antonowicz A., Derbis P., Nowak M., Urbaniak A., Smart Meter in Voltage Control System of Power Network, 2020 21th International Carpathian Control Conference (ICCC), High Tatras, Slovakia, 2020, pp. 1-6, DOI: 10.1109/ICCC49264.2020.9257289
https://ieeexplore.ieee.org/document/9257289

48. Nowak M., Urbaniak A., LPWAN - inteligentne sieci niskoenergetyczne, Inteligentne miasta. Technologie informacyjno-komunikacyjne [w:] Builder 268 (11), Danuta Burzyńska (red.), Wyd. PWB Media, ISSN 1896-0642, Warszawa, Polska 11/2019 r., (88-92), DOI:10.5604/01.3001.0013.5163
https://builderscience.pl/resources/html/article/details?id=193933&language=pl

47. Derbis P., Nowak M., Sieci LPWAN do zdalnego odczytu liczników i monitorowania sieci zasilającej w inteligentnych budynkach, [w:] Napędy i sterowanie - Miesięcznik naukowo-techniczny, Racibórz, 12(236)/2018, (56-62)
http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-a9686e5f-0796-4a51-8a6e-22c3af7dd8f6/c/Derbis_Sieci_NiS_12_2018.pdf

46. Nowak M., Urbaniak A., Rozwój automatyki budynkowej, cz. 1, Inteligentne miasta, Automatyka budynkowa, [w:] Builder, Danuta Burzyńska (red.), Wyd. PWB Media, ISSN 1896-0642, Warszawa, Polska 6/2018 r., (92-96)
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-68899662-6f3b-489e-95f7-3d0a93c4432f

45. Nowak M., Innowacyjne rozwiązania informatyczne wspomagające systemy sterowania, monitorowania i wizualizacji w inżynierii środowiska, [w:] Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód, Zbysław Dymaczewski, Joanna Jeż-Walkowiak, Mariusz Nowak, Andrzej Urbaniak (red.), Wyd. PZiTS O/Wielkopolski, ISBN 978-83-64959-04-2, Poznań, Polska 2018 r., (233-244)

44. Banaszak R., Nowak M., Niskoenergetyczny, bezprzewodowy system monitorowania zużycia energii elektrycznej w inteligentnym budynku, [w:] Raport badawczy RB‒1/2018, Instytut Informatyki, Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska, 2018, (22 strony)

43. Nowak M., Urbaniak A., Rozwój systemów automatyki i zarządzania w budynkach, rozdział w monografii pt. Innowacyjne wyzwania techniki budowlanej, Lech Czarnecki (red.), Wyd. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2017, (241-260)
https://suw.biblos.pk.edu.pl/resourceDetailsBB&rId=84591

42. Nowak M., Nowe rozwiązania informatyczne wspierające systemy sterowania, monitorowania i wizualizacji w gospodarce wodno-ściekowej, [w:] Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód, Zbysław Dymaczewski, Joanna Jeż-Walkowiak, Andrzej Urbaniak (red.), Wyd. PZiTS O/Wielkopolski, ISBN 978-83-89696-93-2, Poznań, Kudowa Zdrój, Polska 2016 r., (157-173)

41. Koperski B., Nowak M., Szymborska A., Wykorzystanie standardu LoRaWAN do budowy bezprzewodowych sieci sensorowych w inteligentnych budynkach, [w:] Napędy i sterowanie – Miesięcznik naukowo-techniczny, ISSN 1507-7764, Racibórz, 6(206)/2016, (52-55)
http://nis.com.pl/userfiles/editor/nauka/062016_n/Nowak.pdf

40. Nowak M., Urbaniak A., Application of predictive control algorithms for thermal comfort and energy saving in the classroom, [in:] Proceedings of 17th International Carpathian Control Conference ICCC’2016, Ivo Petras, Igor Podlubny, Jan Kocur (Eds.), ISBN: 978-1-4673-8605-0, IEEE Catalog Number: CFP1642L-USB, Tatranská Lomnica, Slovak Republic, May 29-June 1, 2016, (527-532) (DOI:10.1109/CarpathianCC.2016.7501154)
http://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/7501154/?section=abstract

39. Nowak M., Urbaniak A., Application of intelligent control algorithms for thermal comfort and energy saving in the computer laboratory, [in:] Modelling and simulation 2015, Marwan Al-Akaidi and Aladdin Ayesh (Eds.), Pub. EUROSIS-ETI, ISBN 978-90-77381-79-3, Leicester, United Kingdom 2015, (265-269)

38. Biedrzycki F., Knast J., Nowak M., Paszkowski J., AutoPRK - Automatic Drum Player, [in:] Computer Information Systems and Industrial Management (CISIM), Volume 9339 of series Lecture Notes in Computer Science, Springer International Publishing, Khalid Saeed, Władysław Homenda (Eds.), Proceedings - 14th IFIP TC 8 International Conference, CISIM 2015, Warsaw, Poland, Sptember 24-26, 2015, (592-600), (DOI: 10.1007/978-3-319-24369-6_50)
http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-319-24369-6_50/?section=abstract

37. Andrzejewski H., Nowak M., Projekt i implementacja prototypu protokołu komunikacji bezprzewodowej dla dedykowanego systemu automatyki budynkowej, [w:] Raport badawczy RB‒6/2014, Instytut Informatyki, Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska, 2014, (26 stron)

36. Andrzejewski H., Nowak M., Otwarty protokół komunikacji bezprzewodowej dla dedykowanego systemu automatyki budynkowej, [w:] Napędy i sterowanie – Miesięcznik naukowo-techniczny, ISSN 1507-7764, Racibórz, 12(187)/2014, (58-61)
nis.com.pl/userfiles/editor/nauka/122014_n/Nowak.pdf

35. Łukaszewski T., Nowak M., Inteligentne systemy sterowania w inżynierii środowiska wykorzystujące podejście predykcyjne, [w:] Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód, Zbysław Dymaczewski, Joanna Jeż-Walkowiak, Mariusz Nowak (red.), Wyd. PZiTS O/Wielkopolski, ISBN 978-83-89696-93-2, Poznań, Toruń, Polska 2014 r., (1123-1131)

34. Nowak Marcin, Nowak Mariusz, Komuterowe systemy wspomagania utrzymania automatyki budynkowej, [w:] Napędy i sterowanie - Miesięcznik naukowo-techniczny, ISSN 1507-7764, Racibórz, 12(176)/2013, (70-72)
http://beta.nis.com.pl/userfiles/editor/nauka/122013_n/Nowak_12-2013.pdf

33. Nowak M., Plebański K., Modelowanie i symulacja zaawansowanych układów sterowania komfortem mikroklimatycznym w budynkach, [w:] Raport badawczy RB‒1/2013, Instytut Informatyki, Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska, 2013, (67 stron)

32. Nowak M., Urbaniak A., Fuzzy model predictive control for energy consumption optimization by heating and cooling systems in buildings, in: Modelling and Simulation 2013, Stephan Onggo, Antonin Kavicka (Eds.), Pub. EUROSIS-ETI, ISBN 978-90-77381-79-3, Ostend, Belgium 2013, (176-180)

31. Nowak Marcin, Nowak Mariusz, Rozproszony system SCADA do sterowania i zarządzania instalacjami w inteligentnym budynku, [w:] Napędy i sterowanie - Miesięcznik naukowo-techniczny,ISSN 1507-7764, Racibórz, 12(164)/2012, (64-68)

30. Nowak M., E-learning wspomagający nauczanie przedmiotów wykorzystujących symulacje w środowisku Matlab, [w:] rozdział w monografii pt. Problemy kształcenia z wykorzystaniem nowych mediów, Lesław Sieniawski (red. naukowy), Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, ISBN 978-83-7493-720-7, Wrocław, 2012, (rozdział 11, 105-112)

29. Nowak M., Nowe rozwiązania systemów sterowania, monitorowania i wizualizacji w gospodarce wodno-ściekowej, [w:] Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód, Z. Dymaczewski, J. Jeż-Walkowiak (red.), Wyd.PZiTS O/Wielkopolski, ISBN 978-83-89696-16-9, Poznań, 2012 r., (Tom 1, 339-357)

28. Łukaszewski T., Nowak M., Inteligentne systemy sterowania, w inżynierii środowiska z wykorzystaniem predykcji bazującej na klasyfikatorze Bayesowskim, [w:] Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód, Z. Dymaczewski, J. Jeż-Walkowiak (red.), Wyd.PZiTS O/Wielkopolski, ISBN 978-83-89696-16-9, Poznań, 2012 r., (Tom 1, 259-266)

27. Nowak M., Urbaniak A., Wykorzystanie algorytmów regulacji predykcyjnej z modelowaniem rozmytym do optymalizacji zużycia energii przez układy klimatyzacyjne, [w:] Rynek Energii, nr 6(97), Kaproń H. (red.), Wyd. KAPRINT, ISSN 1425-5960, Lublin, 2011 r, (115-121)

26. Nowak M., Szymczak A., Wykorzystanie technologii mobilnych do sterowania instalacjami w inteligentnym budynku, [w:] Napędy i sterowanie – Miesięcznik naukowo-techniczny, ISSN 1507-7764, Racibórz, 12(152)/2011, (82-86)
http://beta.nis.com.pl/userfiles/editor/nauka/122011_n/Nowak_12-2011.pdf

25. Nowak M., Urbaniak A., Utilization of intelligent control algorithms for thermal comfort optization and energy saving, [in:] Proceedings of 12th International Carpathian Control Conference ICCC’2011, Babiouch M., Smutny P., Wagnerova R., Abraham A., Snasel V., Farana R. (Eds.), Pub. VSB - Technical University of Ostrava, ISBN: 978-1-61284-359-9, IEEE Catalog Number: CFP1142L-CDR, Velke Karlovice, Czech Republic, 2011, (274-278) (DOI:10.1109/CarpathianCC.2011.5945862)
http://ieeexplore.ieee.org/document/5945862/

24. Nowak M., Wykorzystanie systemów SCADA do integracji i zarządzania systemami automatyki w inteligentnych budynkach, [w:] „Współczesne urządzenia oraz usługi elektroenergetyczne, informatyczne i telekomunikacyjne”, pt. Sieci i instalacje elektryczne – klasyczne i inteligentne, E. Sroczan (red.), Wyd. Oddziału Poznańskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich, ISBN 978-83-919118-8-4, Poznań, 2010 r., (13-16)

23. Nowak M., Urbaniak A., Predictive control for thermal comfort optimization and energy saving, [in:] Modelling and Simulation 2010, G. K. Janssens, K. Ramaekers, A. Caris (Eds.), Pub. EUROSIS-ETI, ISBN 978-90-77381-57-1, Ostend, Belgium, 2010, (421-425)

22. Mucha A., Nowak M., Komputerowe wspomaganie modelowania i symulacji w inżynierii i ochronie środowiska, w: Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód – zagadnienia współczesne, J. F. Lemański, S. Zabawa (red.), Wyd. PZiTS O/Wielkopolski, ISBN 978-83-89696-33-9, Poznań, Polska 2010 r., (201-212 Tom II)

21. ...

...

2. ...

1. Nowak M., Urbaniak A., Techniczne środki monitoringu i kontroli, [w:] Zaopatrzenie, jakość i ochrona wód, M. M. Sozański (red.), Wyd. PZiTS O/Wielkopolski, ISBN 83-911077-7-9, Kraków - Poznań, 2000 r., (915-926)