Automatyka w zapewnieniu bezpieczeństwa/Automatyka w monitorowaniu zagrożeń bezpieczeństwa

 

Zajęcia laboratoryjne (IB, stacjonarne, niestacjonarne, 3 semestr) odbywają się w semestrze zimowym w sali L.2.7.14BT.

Program zajęć laboratoryjnych (aktualizacja zima-2018):

 

    1. Wprowadzenie

 • Terminy zajęć, forma zajęć, narzędzia, forma zaliczenia.
 • Wprowadzenie do Matlaba (podstawowe funkcje, operatory, deklaracja macierzy, operacje na macierzach i wektorach, generowanie przebiegów funkcji, pisanie skryptów).

 

    2. Modelowanie obiektu

 • Wprowadzenie do Matlaba Simulinka
 • Model matematyczny obiektu (model matematyczny czwórnika - równanie różniczkowe, model różniczkowy czwórnika w Simulinku).
 • Wyznaczanie transmitancji operatorowych, modelowanie czwórnika za pomocą funkcji tf (m-plik), modelowanie czwórnika w Simulinku (bloki Transfer Fcn).
 • Porównanie modelu różniczkowego i transmitacyjnego w Simulinku.

 

    3. Charakterystyki czasowe i częstotliwościowe

 • Wyznaczanie transmitancji operatorowych, analiza odpowiedzi skokowych i impulsowych podstawowych członów automatyki.
 • Wyznaczanie transmitancji widmowych, analiza charakterystyk amplitudowo-fazowych podstawowych członów automatyki.

 

    4. Wprowadzenie do układów reguacji automatycznej

 • Algorytmy regulatorów P -> PID.
 • Modelowanie układu regulacji automatycznej z obiektem inercyjnym i regulatorem typu P, PI i PID.
 • Analityczne wyznaczanie wartości uchybu ustalonego.
 • Modelowanie i symulacja URA w Simulinku. Jakość sterowania i koszty sterowania dla różnych strategii sterowania.
 • Stabilność URA.

 

    5. Analiza wybranego URA

 • Synteza regulatora PID dla wybranego obiektu (silnik prądu stałego, zbiornik i zawór, wymiennik ciepła - ogrzewanie pomieszczenia) - modelowanie w Simulinku.

 

    6. Projekt systemu monitorowania zagrożeń bezpieczeństwa

 • Analiza konstrukcyjna (algorytmy sterowania, komunikacja, monitorowanie, wizualizacja) wybranego systemu sterowania oraz monitorowania i wizualizacji zagrożeń bezpieczeństwa dla obiektu typu "poziom - przepływ".

 

     7. Zaliczenie

 

 

 
 

Dodatki: