Prace dyplomowe (2019-2020) - UWAGA ZMIANA TERMINÓW SKŁADANIA PRACY!

 

A. Dokumenty wypełniane wspólnie (Promotor + Dyplomant/Dyplomanci):

1. karta tematu pracy inżynierskiej,

2. karta tematu pracy magisterskiej,

3. wniosek o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej,

4. wniosek o ustalenie terminu egzaminu dyplomowego

W/w dokumenty można pobrać ze strony:

Wzory dokumentów dyplomowych (inż, mgr)

 

B. Przygotowanie do egzaminu dyplomowego (obrony pracy dyplomowej):

Przygotowanie do egzaminu dyplomowego

 

Od roku akademickiego 2019/2020 uległ zmianie termin termin oddania pracy!

Par. 31 Pkt. 10.Student ma obowiązek złożyć pracę dyplomową, w formie określonej w ust. 5 do dnia:

 

studia

 

kończące się

stacjonarne

niestacjonarne

pierwszego stopnia

drugiego stopnia

pierwszego i drugiego stopnia

semestrem zimowym

31 stycznia

31 marca

31 marca

semestrem letnim

30 czerwca

15 września

30 września