Eksploracja masywnych danych laboratorium

Wprowadzenie
7/13 X

Programowanie w R (część 1)
obecność nieobowiązkowa
14/20 X
Prezentacja
Do zrobienia: tutorial "Programowanie w R" 1-8

Programowanie w R (część 2)
obecność nieobowiązkowa
21/27 X
Prezentacja
Do zrobienia: tutorial "Programowanie w R" 9-14

Wstępne przetwarzanie danych
28 X/3 XI
Prezentacja Poznań Chicago
Do zrobienia: tutorial "Przetwarzanie danych"

Powtarzalne eksperymenty
4/10 XI
Prezentacja
Do zrobienia: raport

Graficzna analiza danych
17/18 XI
Prezentacja
Do zrobienia: zadanie (deadline: 24/15 XI)

Uczenie maszynowe cz. 1
17/18 XI
Prezentacja
Do zrobienia: zadanie (deadline: 1/2 XII)

Uczenie maszynowe cz. 2
24/25 XI

Uczenie maszynowe cz. 3
8/9 XII

Aplikacje dla użytkowników
8/9 XII

Projekt nr 1 - R
Deadline: 16 XII


Projekt nr 2 - Python
Projekt Dane
Deadline: 26 I

Eksploracja danych w Pythonie
15/16 XII
Prezentacja Notatnik Dane
Zadanie na zaliczenie (nie będą za to przyznawane punkty) DLA WSZYSTKICH (niezależnie czy wykonuje projekt w Pythonie czy cotygodniowe zadania), do wysłania do 22 XII .

Selekcja atrybutów
15/16 XII
Prezentacja Zadanie domowe
Do zrobienia: zadanie (deadline: 29 XII)