Algorytmiczna teoria decyzji laboratorium

Teoria gier cz. 1
4 X

Teoria gier cz. 2
18 X

Graniczna Analiza Danych cz. 1
15 XI

Graniczna Analiza Danych cz. 2
Termin oddania zadania: 13 XII
29 XI

MOO
Termin oddania zadania: 3 I
13 XII