Komunikacja człowiek-komputer laboratorium

Zasady oceniania: tutaj

Laboratorium nr 1 - Python i wizualizacja (waga: 1)
Zadanie indywidualne | Obecność obowiązkowa
Tutorial Zadanie Dane do zadania

Materiały dodatkowe
Proszę wysłać plik .py i wygenerowane wykresy .pdf

Laboratorium nr 2 - numpy i sympy (waga: 1) zajęcia konsultacyjne
Zadanie indywidualne
Tutorial Zadanie
Proszę wysłać plik .ipynb i wygenerowany z niego .html

Laboratorium nr 3 - kolory (waga: 2)
Zadanie wykonywane w parach | Obecność obowiązkowa
Termin oddania zadania: 26 X (wt)/28 X (czw)
Zadanie Gradienty szablon .ipynb

Gradienty szablon .html Mapa-dane Artykuł - mapa
Proszę wysłać plik .py lub .ipynb i wygenerowany z niego .html + obrazki wynikowe w formacie .pdf

Laboratorium nr 4 - obrazy cz. 1 (waga: 2)
Zadanie wykonywane w parach | Obecność obowiązkowa
Termin oddania zadania: 2 XI (wt)/4 XI (czw)
Zadanie Samoloty Prezentacja
Proszę wysłać plik .py lub .ipynb i wygenerowany z niego .html + obrazki

Laboratorium nr 5 - obrazy cz. 2 (waga: 4)
Zadanie wykonywane w grupach 2-3 osobowych | Obecność obowiązkowa
Termin oddania zadania: 23 XI (wt)/25 XI (czw)
Opis projektu
Kod projektu należu umieścić na githubie
Sprawozdanie należy wysłać w formacie .pdf

Harmonogram:
  • do 12 XI: mail -> skład grupy + temat + krótki opis
  • do 16(wt)/18(czw) XI: mail -> progres + przykładowy output
  • 16(wt)/18(czw) XI: zajęcia konsultacyjne (obecność nieobowiązkowa)
  • do 21(wt)/23(czw) XI: sprawozdanie* (.pdf)
  • 23(wt)/25(czw) XI: prezentacja projektu + mail: link do githuba

Laboratorium nr 6 - obrazy cz. 2 zajęcia konsultacyjne

Laboratorium nr 7 - obrazy cz. 2
Prezentacja projektu | Obecność obowiązkowa

Laboratorium nr 8 - sygnały cz. 1 (waga: 1)
Zadanie wykonywane w parach | Obecność obowiązkowa
Termin oddania zadania: 7 XII (wt)/9 XII (czw)
Tutorial Zadanie domowe Signals
Proszę wysłać plik .ipynb i wygenerowany z niego .html

Laboratorium nr 9 - sygnały cz. 2 (waga: 1)
Zadanie wykonywane w parach | Obecność obowiązkowa
Termin oddania zadania: 14 XII (wt)/16 XII (czw)
Zadanie domowe Spots Audio

Skompresowane pliki
Proszę wysłać plik .ipynb i wygenerowany z niego .html

Laboratorium nr 10 - sygnały cz. 3

Laboratorium nr 11 - sygnały: projekt (waga: 3)
Zadanie wykonywane w parach
Opis projektu Zbiór treningowy
deadline: 3 stycznia

Zajęcia konsultacyjne - obecność dla chętnych

Laboratorium nr 12 - prototypowanie cz. 1
Zadanie indywidualne
Opis projektu cz.1
deadline: 11/13 stycznia

Laboratorium nr 13/14 - prototypowanie cz. 2 (waga: 3)
Opis projektu cz.2
deadline: 25/27 stycznia

Laboratorium nr 15
Notatnik do zajęć
deadline dla chętnych*: 31 stycznia