Informacje dla studentów >> Algorytmy i struktury danych (Informatyka) >>

Materiały pomocnicze
Temat 1: Algorytmy sortowania

 1. Stabilność algorytmu sortowania
  Algorytm sortowania jest stabilny jeśli liczby o tych samych wartościach występują w tablicy wynikowej w takiej samej kolejności jak w tablicy początkowej [Cormen i in.].

 2. Sortowanie w miejscu
  Algorytm sortuje w miejscu jeśli podczas działania algorytmu sortowane elementy są cały czas przechowywane w tej samej tablicy wejściowej z wyjątkiem stałej liczby elementów. Po zakończeniu działania algorytmu tablica wejściowa zawiera posortowany ciąg [Cormen i in.].

 3. algorytmsortuje w miejscu
  Insertion Sort TAK
  Selection Sort TAK
  Bubble Sort TAK
  Heap Sort TAK
  Merge Sort NIE
  Quick Sort TAK
  Counting Sort NIE
 4. Złożoność obliczeniowa wybranych algorytmów sortowania

  złożoność obliczeniowa
  algorytmoptymistycznaśredniapesymistyczna
  Insertion Sort O(n) O(n2)O(n2)
  Selection Sort O(n2) O(n2)O(n2)
  Bubble Sort O(n) O(n2)O(n2)
  Heap Sort O(n log2n) O(n log2n) O(n log2n)
  Merge Sort O(n log2n) O(n log2n) O(n log2n)
  Quick Sort O(n log2n) O(n log2n) O(n2)
  Counting Sort O(n+k) O(n+k) O(n+k)

w górę


Inne dobre materiały: strona mgr J. Walaszka