Informacje dla studentów


Konsultacje


Zajęcia dydaktyczne na kierunku Informatyka (Politechnika Poznańska)


Zajęcia dydaktyczne na makrokierunku Bioinformatyka (Politechnika Poznańska & UAM)


Prace dyplomowe