Statistical Data Analysis


Statystyka i Analiza Danych dla studentów stacjonarnych

Graficzna analiza danych

Laboratorium 3

Graficzna analiza danych, case study analizy danych z portalów społecznościowych

Opis i materiały dydaktyczne

Statystyka opisowa

Laboratorium 2

Statystyka opisowa, średnia arytmetyczna, harmoniczna, geometryczna, ucinana, mediana, moda, wariancja, odchylenie standardowe, kurtoza, skośność, rozstęp... Analiza i interpretacja powyższych miar.

Opis i materiały dydaktyczne

Wprowadzenie do analizy danych

Laboratorium 1

Wprowadzenie do statystyki, era dużych danych, zastosowania i motywacje analizy danych, różne spojrzenia na dane, rodzaje atrybutów, szeregi rozdzielcze, informacje organizacyjne.

Opis i materiały dydaktyczne

This class is supported by DataCamp, the most intuitive learning platform for data science. Learn R, Python and SQL the way you learn best through a combination of short expert videos and hands-on-the-keyboard exercises. Take over 100+ courses by expert instructors on topics such as importing data, data visualization or machine learning and learn faster through immediate and personalised feedback on every exercise.