Convex Optimization


Optymalizacja ciągła dla studentów stacjonarnych

Optymalizacja bezgradientowa

Laboratorium 2

Algorytm przeszukiwania jednostajnego, losowego, dychotomizacji, bisekcji. Funkcje wypukłe, operacje zachowujące wypukłość.

Opis i materiały dydaktyczne

Wprowadzenie do optymalizacji ciągłej

Laboratorium 1

Wprowadzenie do optymalizacji ciągłej, zastosowania optymalizacji ciągłej, funkcje wielowymiarowe, rodzaje problemów optymalizacyjnych, biblioteka cvxopt, informacje organizacyjne.

Opis i materiały dydaktyczne