Krzysztof Krawiec


Home

Research:

edit SideBar

Głębokie sieci neuronowe (Deep Neural Networks)

Przedmiot obowiązkowy dla specjalizacji

  • Inteligentne Systemy Wspomagania Decyzji semestr 2
  • Inteligentne Technologie Informacyjne, semestr 2

Wymiar: 2W+2L

Wykład: Krzysztof Krawiec
Zajęcia laboratoryjne: mgr inż. Jakub Bednarek, mgr inż. Jakub Kwiatkowski

Program wykładów:

Materiały do wykładu (PDF)

  1. Module 0: Introduction
  2. Module 1: Convolutional Neural Networks: DL1 Convolutional Neural Networks.pdf
  3. Module 2: Generative Adversarial Networks: DL2 Generative Adversarial Networks.pdf
  4. Module 3: Recurrent Neural Networks: DL3 Recurrent Neural Networks.pdf
  5. Module 4: Deep Clustering: DL4 Deep Clustering.pdf
  6. Module 5: Graph Neural Networks: DL5 GraphNNs.pdf


Powered by PmWiki