Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


Pasek boczny

sk2

Sieci Komputerowe 2

Lista materiałów

Przykładowe kody źródłowe do zadań z materiałów

Treści oznaczone w materiałach zmniejszoną czcionką lub tagiem [ekstra] są nieobowiązkowe.


Zasady zaliczenia przedmiotu

Na ocenę z przedmiotu składają się:

  • wejściówki (z wagą 2/9),
  • kolokwium zaliczeniowe – test (z wagą 4/9),
  • projekt zaliczeniowy (z wagą 3/9).

Wejściówki są wcześniej zapowiadane. Poprawianie lub pisanie brakujących wejściówek możliwe jest w umówionym ze mną mailowo terminie.
Lista zagadnień na wejściówki

Na test składają się pytania jednokrotnego i wielokrotnego wyboru (z podaną liczbą prawidłowych odpowiedzi). Test odbywa się na ostatnich lub przedostatnich zajęciach w semestrze. Do uzyskania pozytywnej oceny z laboratoriów wymagane jest uzyskanie przynajmniej połowy punktów z testu.
Lista zagadnień na test

Szczegóły dotyczące projektu znajdują się na osobnej stronie:
Projekt zaliczeniowy części poświęconej programowaniu

Informacje dotyczące przepisywania oceny


Inne materiały

sk2.txt · ostatnio zmienione: 2020/09/27 15:00 przez jkonczak