Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


Pasek boczny

sk2:qt

Obsługa sieci w API / językach wysokiego poziomu

BSD socket API jest interfejsem niskiego poziomu do obsługi sieci. Pozwala on korzystać z wszystkich możliwości oferowanych przez system operacyjny. Co za tym idzie, nie jest on szczególnie wygodny, a typowe programy używające BSD socket API będą zawierać identyczne ciągi wywołań funkcji, w większości z identycznymi argumentami.
Stąd w bibliotekach / językach wysokiego poziomu są dostępne uproszczone interfejsy do obsługi sieci, które opakowują wywołania z BSD socket API.

Typowo wysokopoziomowe interfejsy:

 • są obiektowe
 • posiadają osobne klasy do typowych zadań:
  • nawiązanie połączenia TCP do podanego adresu
  • stworzenie serwera TCP
  • użycie gniazda UDP
 • często są przygotowane do łatwego wykorzystania w pętli zdarzeń
 • często pojawiają się bardziej specjalizowane klasy, np. do komunikacji żądanie-odpowiedź (HTTP).

Takie podejście pozwala przygotować wygodne i łatwe do nauczenia interfejsy programistyczne do obsługi sieci. Trzeba jednak pamiętać że takie interfejsy są tworzone pod typowe zastosowania, co czasami ogranicza możliwości ich wykorzystania.

Qt

Wprowadzenie

O Qt

Narzędzia

Qt dostarcza własny system budowania - program qmake, co oczywiście nie przeszkadza korzystać z innych systemów budowania (np. CMake).
Do graficznego projektowania GUI dostarczany jest program designer, generujący pliki w formacie XML. Następnie programem uic są one konwertowane na kod w C++.
Ponadto assistant pozwala przeglądać dokumentację, linguist w łatwy sposób umożliwia tłumaczenie programu, qtchooser pozwala wybierać między zainstalowanymi wersjami Qt. Częścią SDK do Qt jest też IDE qtcreator.

Pętla zdarzeń, sygnały i sloty

Typowe aplikacje w Qt wykorzystują pętlę zdarzeń. Obiekty mogą zażądać obsługi zdarzenia (zdarzenie w Qt nazywa się signal), a programista za pomocą funkcji connect określa jaka funkcja (nazywana w Qt slot) ma być wywoływana gdy wystąpi podane zdarzenie (signals and slots).
Z historycznych przyczyn Qt korzysta z dodatkowego preprocesora moc. Od Qt5 użycie moc można pominąć, jeśli korzysta się z nowej składni funkcji connect.
Zarówno uic jak i moc są wywoływane automatycznie przez system budowania.

Sieć w Qt

Opis z podręcznika Qt: Network Programming with Qt

W Qt funkcje sieciowe są nieblokujące (asynchroniczne).
Bufory nadawcze i odbiorcze w Qt są nieograniczone.

Ważniejsze klasy do obsługi socketów i podstawowe metody i sygnały:

Qt jest modularny. Do włączenia modułu odpowiedzialnego za sieć należy:

 • dla qmake dodać linię:
  QT += network
 • dla cmake dodać do linii szukające Qt komponent Network, a następnie dodać go do bibliotek łączonych:
  find_package(Qt5 COMPONENTS … Network …)
  target_link_libraries(target … Qt5::Network …)

Zadania

Zadanie 1. Korzystając z l6_z1_template.tar.xz stwórz program, który będzie działać jak graficzna wersja programu netcat. Kod zawiera komentarze z wyszczególnionymi krokami do zrobienia (TODO's).

IP multicast - przypomnienie

Pula adresów (224.0.0.0/4), w tym: lokalne dla łącza adresy (224.0.0.0/24), Organization-Local Scope (239.0.0.0/24)
Komputer chcąc odbierać wiadomości od grupy multicastowej musi wysłać odpowiednią wiadomość IGMP.
IP multicast można używać w połączeniu z protokołem UDP, natomiast nie jest wspierany przez protokół TCP.
Użycie IP multicast w BSD socket API: multicast_example
Lista grup mcastowych do których jest zapisany komputer: ip maddr lub netstat -ng lub cat /proc/net/igmp

Użycie programu socat do testowania multicastu:

Zadanie 2. Korzystając z l6_z2_template.tar.xz stwórz program, który będzie wysyłać i odbierać wiadomości z wybranej grupy multicastowej. Kod zawiera komentarze z wyszczególnionymi krokami do zrobienia (TODO's).

Zadanie 3. Napisz serwer czatu (serwer, który każdą otrzymaną wiadomość przekaże wszystkim połączonym klientom) wykorzystując Qt.

2) Uwaga, w nowej składni connect wymagany jest wskaźnik na funkcję, a klasa QTcpSocket ma dwie funkcje error. W efekcie potrzebne jest wybranie funkcji przez rzutowanie na właściwy typ [1]
sk2/qt.txt · ostatnio zmienione: 2019/11/18 21:44 przez jkonczak