Teaching

iML

GHOST: Machine Learning Student Group

Koło Naukowe Statystyki, Uczenia Maszynowego i Analizy Danych.

LE

Advanced Natural Language Processing

Wykłady i laboratoria z Zaawansowanego Przetwarzania Języka Naturalnego dla studentów II stopnia specjalności Sztuczna Inteligencja.

SiAD

Statistical Data Analysis

Laboratoria ze Statystyki i Analizy Danych dla studentów stacjonarnych kierunku Informatyka.

LE

Human Language Technologies

Wykłady i ćwiczenia z Inżynierii Lingwistycznej dla studentów II stopnia specjalności Inteligentne Technologie Informatyczne.

ML

Machine Learning

Laboratoria z Uczenia Maszynowego dla studentów II stopnia specjalności Inteligentne Technologie Informatyczne.

ML

Learning Systems

Laboratoria z Systemów Uczących się dla studentów II stopnia specjalności Sztuczna Inteligencja.

OC

Optimization for Machine Learning (short course)

Laboratoria z Optymalizacji Ciągłej dla studentów stacjonarnych kierunku Informatyka.

SiAD (niesta)

Statistical Data Analysis (part-time)

Laboratoria ze Statystyki i Analizy Danych dla studentów niestacjonarnych Informatyki.

WD

Decision Support Systems (part-time)

Laboratoria z Wspomagania Decyzji dla studentów niestacjonarnych kierunku Informatyka.