> Strona domowa - Juliusz Jezierski :.
dzisiejsza data:
 
::e-wykłady ASBD 29 maja 2018

 

::ASBD i RSBD 1 lutego 2016

Wyniki sprawdzianu z ASBD: stacjonarne i niestacjonarne. Wyniki sprawdzianu z RSBD

 

::ASBD 13 lutego 2015

Wyniki sprawdzianu z ASBD: stacjonarne i niestacjonarne.

 

::ASBD 16 lutego 2014

Wyniki sprawdzianu z ASBD: stacjonarne i niestacjonarne.

 

::ASBD 30 stycznia 2014

Wyniki sprawdzinu z RBD: dzienne.

 

::Hurtownie danych i analiza danych dla zastosowań biznesowych 24 maja 2013

Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej zaprasza do działu w studium podyplomowym: Hurtownie danych i analiza danych dla zastosowań biznesowych.

 

::ASBD 22 stycznia 2013

Wyniki sprawdzinu z ASBD: dzienne i niestacjonarne.

 

::ASBD 21 stycznia 2012

Wyniki sprawdzinu z ASBD: dzienne i zaoczne.

 

::Zaliczenia i wpisy 17 lutego 2010

Wpisów i zaliczeń udzielam 22 lutego od godz 9 w pokoju 6 w nowym Centrum Wykładowym (parter - Instytut Informatyki).

 

::AZnU 17 lutego 2010

Założenia projektu zaliczeniowego tu. Termin oddania projektu mija 26 lutego 2010.

 

::Zajęcia z Zarządzania bazami danych 15 pazdziernika 2008

Zajęcia laboratoryjne w dniu 15 pazdziernika 2008 odbędą się zgodnie z planem. Natomiast nastepny wykład odbędzie się 28 pazdziernika.

 

::Wyniki poprawki z SBD 15 lutego 2008

Wyniki poprawki z SBD tu.

 

::Wyniki egzaminu z ASBD 6 lutego 2008

Wyniki egzainu z ASBD tu. Ostanie zadanie oczywiście było żartem. Reklamacje przyjmuję oraz udzielam wpisu 11 lutego (poniedziałek), godz 14.00 w moim pokoju w CW. Proszę o większe paczki indeksów do wpisu.

 

::Odwołanie zajęć z ASBD 7 listopada 2007

Zajęcia laboratoryjne z ASBD w dniu 8 listopada się nie odbęd± i zostan± odrobione w póĽniejszym termninie

 

::Wyniki egzaminu z ASBD 4 lutego 2007

Wyniki egzainu z ASBD tu. Reklamacje przyjmuję oraz udzielam wpisu 12 lutego (poniedziałek) w godzinach 11.00-13.00. Proszę o większe paczki indeksów do wpisu.

 

::Wyniki sprawdzianu z ZSBD 24 stycznia 2007

Wyniki sprawdzianu z ZSBD tu. Reklamacje przyjmuję oraz udzielam wpisu 26 stycznia (piątek) w godzinach 11.00-13.00. Proszę o większe paczki indeksów do wpisu.

 

::Wykład z ASBD 3 listopada 2006

Z powodu mojego wyjazdu wykład z ASBD w dniu 7.11.2006 się nie odbędzie. Zajęcia laboratoryjne 9.11.2006 w moim zastępstwie poprowadzi mgr M.Masewicz.

 

::Zaliczenie z SBD 22 czerwca 2006

Wyniki sprawdzianu z SBD tu. Reklamacje przyjmuję (zadania 1 i 2) oraz udzielam wpisu 23 czerwca (piątek) w godzinach 10.00-12.00. Proszę o większe paczki indeksów do wpisu.

 

::Wyniki sprawdzianu z ZSBD 6 lutego 2006

Wyniki sprawdzianu z ZSBD tu. Reklamacje przyjmuję oraz udzielam wpisu 9 lutego (czwartek) w godzinach 11.00-13.00. Proszę o większe paczki indeksów do wpisu.

 

::Wyniki egzaminu z ASBD 6 lutego 2006

Wyniki egzaminu z ASBD są tu. Reklamacje przyjmuję oraz udzielam wpisu 9 lutego (czwartek) w godzinach 11.00-13.00. Proszę o większe paczki indeksów do wpisu.

 

::Zajęcia z ASBD 9 listopada 2005

Zajecia z lab ASBD w dniu 14 listopada poprowadzi mgr Masewicz. Wykład z ASBD w dniu 15 listopada zostanie zagospodarowny przez mgr Jankiewicza.

 

::Wpisy do indeksu 19 wrzesnia 2005

Wpisuję oceny do indeksu 19-23 wrze~\nia od 9.00 do 15.00 w pokoju 0.7.12 na parterze budynku Centrum Wykładowego PP

 

::Wyniki ASBD dla PIESI 3 lutego 2005

Wyniki ASBD dla PIESI są tu. Reklamacje przyjmuję i wpisuję oceny 4 lutego 2005, godz 13.00, pokój 408. Proszę o większe paczki indeksów do wpisu.

 

::Wyniki ZSBD dla SKISR 1 lutego 2005

Wyniki ZSBD dla SKISR są tu. Proszę o większe paczki indeksów do wpisu. Reklamacje przyjmuję 3 lutego 2005, godz 12.00, pokój 408. Ewentualna poprawka pt. 4 lutego 2005, godz 12.00, pokój 408.

 

:: Tematy projektów zespołowych dla PIESI 6 października 2004

Tematy projektów zespołowych dla PIESI są tu.

 

:: Tematy projektów dla PO 12 listopada 2003

Tematy projektów dla PO są tu. Ranking swoich preferencji proszę przysyłać emailem (proszę podać godzinę, na którą uczęszczacie Państwo na zajęcia).
Określenie zakresu funcjonalności aplikacji zależy od Państwa. Z mojego punktu widzenia najważniejsze jest odpowiednie wykorzystanie własności obiektowych (hermetyzacja, dziedzieczenie, polimorfizm, kompozycja obiektów złożonych, obsługa wyjątków) oraz posługiwanie się klasami narzędziowymi (kolekcje, operacje I/O, wątki, Swing itp).
Bardzo istotne jest oddzielenie kodu implementującego funkcjonalność aplikacji od kodu interfejsu użytkownika.

 

:: Wyniki sprawdzianu poprawkowego z SBD (dzienne) 3 października 2003

Wyniki sprawdzianu poprawkowego z SBD (dzienne). (tutaj)

 

:: Info dla studentów :.

:: :.

Plan moich zajęć

:: Namiary :.
pokój: Piotrowo, parter budynku Centrum Wykładowego, pokój 0.7.12
telefon: 6652961
email:
 
^TOP : Home

Designed By Point Click Kill Industries for OSWD.org