> Projekt zespołowy :.
Tematy projektów zespołowych
 
:: Implementacja warstwy pośredniej (ODS) wspierającej wykrywanie zmian w strukturze źródeł danych i propagowanie tych zmian do wielowersyjnego magazynu danych (Robert Wrembel)

: skład zespołu: Maciej Nalewaj, Daniel Kowalczyk, Przemysław Jackowski, Dariusz Jamny * to jest kontynuacja projektu z poprzedniego semestru, w tym przypadku nie ma dyskusji wymienieni studenci są przydzieleni do tego projektu "by default" i nie mają wyboru.

 

:: Projekt i implementacja systemu zarządzania wielowersyjnym magazynem danych (projekt w ramach pracy magisterskiej) (Robert Wrembel)

: skład zespołu: Robert Guzewicz, Tomasz Majchrzak + 2 osoby, wymienieni studenci są przydzieleni do tego projektu "by default" i nie mają wyboru, to jest temat ich pracy mgr.

 

::Implementacja algorytmu odkrywania uogolnionych regul asocjacyjnych w oparciu o hierarchiczny indeks bitmapowy (2 osoby) (Mikołaj Morzy)

: Projekt polega na wykorzystaniu hierarchicznego indeksu bitmapowego wykorzystujacego specyficzna funkcje przydzialu elementow indeksowanej domeny do pozycji w bitmapie bazowej do rozwiazania problemu odkrywania uogolnionych regul asocjacyjnych. Projekt ma charakter implementacyjno-badawczy, wynikiem powinien byc prototyp algorytmu i wynik eksperymentu naukowego porownujacego opracowany algorytm z wszesniejszymi propozycjami.

::Przydział:

 

:: Predykcja polozenia obiektow mobilnych na podstawie eksploracji danych o historii ruchow obiektow (2 osoby - mozliwosc kontynuowania w postaci pracy magisterskiej) (Mikołaj Morzy)

: Projekt polega na zbudowaniu prototypu nowatorskiego systemu eksploracji danych, ktory na podstawie analizy bazy danych obiektow mobilnych bedzie w stanie odkrywac reguly umozliwiajace predykcje polozenia obiektow mobilnych na podstawie niepelnej historii ich ruchow. Wynikiem projektu na podstawowym poziomie powinien byc gotowy prototyp i eksperyment ewaluacyjny. Istnieje mozliwosc rozbudowania projektu o zlozone ograniczenia czasowe i podzial na klasy poruszajacych sie obiektow oraz opracowanie nowatorskiej podstawy teoretycznej systemu (taka rozbudowa odbywac sie bedzie w ramach pracy magisterskiej). Projekt ma charakter wybitnie badawczy.

::Przydział:

 

:: Implementacja algorytmow kontroli wspolbieznego dostepu do danych XML (DOM) (2 osoby)(Krzysztof Jankiewicz)

: Znaczenie dokumentow XML od wielu lat istotnie wzrasta. Pojawiaja sie specjalizowane bazy danych pozwalajace na przechowywanie i przetwarzanie dokumentow XML. Problemem jak do tej pory nierozstrzygnietym jest efektywne umozliwienie wspolbieznego dostepu do pojedynczego dokumentu przy zachowaniu cech baz danych. Praca ma polegac na zaimplementowaniu systemu informatycznego pozwalajacego na: * przechowywanie i przetwarzanie dokumentow XML * przetestowanie algorytmow kontroli wspolbieznego dostepu przy zalozeniu wykorzystywania w tym celu interfejsu DOM * mozliwosc weryfikacji nowych nieistniejacych jeszcze algorytmow

::Przydział: Aleksandra Wojnowska, Maciej Siekierski

 

:: Implementacja algorytmow kontroli wspolbieznego dostepu do danych XML (XPath) (2 osoby)(Krzysztof Jankiewicz)

: Znaczenie dokumentow XML od wielu lat istotnie wzrasta. Pojawiaja sie specjalizowane bazy danych pozwalajace na przechowywanie i przetwarzanie dokumentow XML. Problemem jak do tej pory nierozstrzygnietym jest efektywne umozliwienie wspolbieznego dostepu do pojedynczego dokumentu przy zachowaniu cech baz danych. Praca ma polegac na zaimplementowaniu systemu informatycznego pozwalajacego na: * przechowywanie i przetwarzanie dokumentow XML * przetestowanie algorytmow kontroli wspolbieznego dostepu przy zalozeniu wykorzystywania w tym celu interfejsu DOM * mozliwosc weryfikacji nowych nieistniejacych jeszcze algorytmow

::Przydział: grupa I:Jacek Wojciechowski, Krzysztof Wojtkowski; grupa II: Dariusz Kowalczyk

 

:: Zaprojektowanie i implementacja procesora zapytań dla semantycznej sieci WEB (Juliusz Jezierski)

Koncepcja semantycznej sieci WEB (ang. semantic WEB) opiera się na traktowaniu rozproszonych zasobów sieci WEB jako elementów rozproszonej bazy danych. Przeszukiwanie tej sieci odbywa się za pomocą języka zapytań podobnego do SQL (SquishQL, RDF Query Language (RQL), Easy RDF Query Language (eRQL), DAML Query (DQL)). Celem tego projektu jest zapoznanie się: z koncepcją semantycznej sieci WEB, językami zapytań, zaprojektowanie i implementacja procesora zapytań dla wybranego języka. Praca o charakterze implementacyjno-badawczym.Literatura.

::Przydział: Jóźwiak Kondrad, Kozłowski Adam, Wasila Adam

 

:: Implementacja rywalizacyjnych strategii wykonywania zapytań w środowisku P2P. (Juliusz Jezierski)

Środowisko P2P charakteryzuje się zmienną dostępnością danych, brakiem statystyk opisującym rozkład danych oraz istnieniem wielu kopii tej samej danej o różnych jakościach. Własności te wymagają stosowania nowatorskich rozwiązań w zakresie wykonywania zapytań w takich środowiskach. Podejście rywalizacyjne opiera się na równoczesnym uruchomieniu wielu alternatywnych planów wykonania zapytania i monitorowaniu ich postępu. Najbardziej atrakcyjny plan wygrywa rywalizację i dostarcza ostateczny wynik użytkownikowi systemu. Celem tego projektu jest opracowanie strategii rywalizacyjnych dla środowiska P2P i zbudowanie środowiska oceniającego wydajność tych strategii. Projekt badawczo-implementacyjny.

::Przydział:

 

:: Klient poczty elektronicznej dla telefonów komórkowych (2 osoby) (Marek Wojciechowski)

Celem jest utworzenie klienta e-mail (IMAP) w formie aplikacji J2ME (MIDP 1.0) do wykorzystania w telefonach komórkowych. Aplikacja powinna umozliwiac przynajmniej przegladanie wiadomosci z folderów IMAP, odpowiadanie na wiadomosci, forward i tworzenie nowych wiadomosci.

::Przydział: T. Krajewski, G. Wojciechowski, K. Florek

 

:: Przegladarka WWW dla telefonów komórkowych (2 osoby) (Marek Wojciechowski)

Celem jest utworzenie przegladarki WWW w formie aplikacji J2ME (MIDP 1.0) do wykorzystania w telefonach komórkowych. Przegladarka powinna obslugiwac formularze HTML i odpowiednio formatowac podstawowe znaczniki HTML (obsluga CSS, JavaScript, itp.) nie jest konieczna.

::Przydział: P. Boiński, L. Lepkowski

 

:: Prototypowa aplikacja do odkrywania zbiorów czestych za pomoca uogólnionego algorytmu HMine (2 osoby) (Marek Wojciechowski)

Celem jest implementacja uogólnienia algorytmu HMine oraz przeprowadzenie serii eksperymentów obliczeniowych w celu ewaluacji efektywnosci metody w zaleznosci od jej parametrów i charakterystyki danych zródlowych (dane zródlowe w plikach tekstowych, jezyk programowania dowolny - preferowana Java lub C++)

::Przydział: M. Balcer, J. Błasiński

 

:: Analiza porównawcza algorytmów przyrostowego odkrywania zbiorów częstych (2 osoby) (Marek Wojciechowski)

Celem jest implementacja algorytmów FUP i IM oraz przeprowadzenie serii eksperymentów obliczeniowych w celu ewaluacji ich efektywnosci w zaleznosci od progu minimalnego wsparcia, stopnia przyrostu rozmiaru bd i stosunku kosztu operacji dyskowych i operacji w pamięci (ten ostatni współczynnik trzeba będzie symulować). (dane zródlowe w plikach tekstowych, jezyk programowania dowolny - preferowana Java lub C++)

::Przydział: M. Biedziński, J. Biedziński

 

:: Automatyczna konwersja kodu zródłowego aplikacji Oracle Forms do jezyka Java (2 osoby)(Maciej Zakrzewicz)

Zadanie powinno polegac na stworzeniu prototypowego programu-konwertera aplikacji.

::Przydział:

 

:: Wizualizacja danych za pomocą Oracle Business Intelligence Beans. (2 osoby) (Robert Wrembel)

W ramach projektu należy zapewnić wizualizację zapytań wielowersyjnych w prototypowym systemie wielowersyjnego magazynu danych. Wykorzystane technologie: Java, Oracle9i, BI Beans.

::Przydział:

 

:: Projekt medyczny I - "Przygotowanie planu operacyjnego" (2 osoby)(Tadeusz Morzy) (kontakt: J.Jezierski)

Zadania: a. tworzenie listy pacjentów oczekujących na zabieg b. tworzenie dziennego planu zabiegów z danych na liście c. zarządzanie zespołem lekarskim (trzy sale operacyjne po 2-4 zabiegi, przy każdym zabiegu 2-4 lekarzy), - uwzględnienie preferencji: udział lekarza w operacji chorego przygotowywanego przez niego do zabiegu - uwzględnienie urlopów i wyjazdów d. przechowywanie danych i bieżąca aktualizacja listy pacjentów oczekujących, e. graficzne opracowanie wprowadzania danych z dołączonymi słownikami elementów wyboru. f. graficzne opracowanie wydruków; plan dzienny zabiegów, aktualna lista oczekujących. g. wykonywanie raportów; miesięcznych, rocznych

::Przydział:

 

:: Projekt medyczny II - "Lista pacjentów oczekujących na przyjęcie do kliniki" (2 osoby)(Tadeusz Morzy) (kontakt: J.Jezierski)

Zadania: ID pacjenta, rozpoznanie - stopień preferencji, skreślenia z listy, przyjęcia nagłe, konieczne przesunięcia pozostałych pacjentów na dalsze terminy w związku z dodatkowymi przyjęciami nagłymi, wydzielenie pacjentów w pełni przygotowanych do zabiegu - wcześniejsze wczytanie ich do planu operacyjnego na dany dzień, dzienny raport przyjęć - wczytanie do listy pacjentów oczekujących na zabieg, raporty okresowe, co do rodzaju rozpoznań, ośrodków lub lekarzy kierujących.

::Przydział:

 

:: Projekt medyczny III - "Ankietowanie pacjentów"(osoba) (2 osoby)(Tadeusz Morzy) (kontakt: J.Jezierski)

Zadania: Zapoznanie się z istniejącym oprogramowaniem; Rozszerzenie funkcjonalności systemu ankietowania o mechanizm dynamicznego, adaptatywnego tworzenia ankiet; Rozszerzenie funkcjonalności systemu ankietowania o mechanizm dynamicznego, adaptatywnego tworzenia raportów.

::Przydział:

 

:: Projekt interfejsu do wizualizacji wyników analizy logów systemo workflow (2 osoby)(Mariusz Masewicz)

W ramach projektu ma powstać intefejs graficzny, który pozwoli na wizualizacje wyników pracy algorytmu analizującego logi systemu workflow, z możliwością wskazywania podobieństw i różnic pomiędzy analizowanymi przebiegami.

::Przydział: Jankowski Piotr, Dowhan Cezary

 

:: Temat. (osoba)

opis

::Przydział:

 

 
^TOP : Home

Designed By Point Click Kill Industries for OSWD.org