> Administrowanie systemami informatycznymi :.
Literatura i materiały pomocnicze
 
:: Warunki zaliczenia

: Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obowiązkowa obecność na wykładach i laboratoriach, oraz zaliczenie testu końcowego.

 

:: Literatura przedmiotu

: Fundamentals of Database Systems, R. Elmasri and SB Navathe, Addison Wesley, Edition III, 2000, ISBN 0-201-54263-3

: Database System Implementation, Hector Garcia-Molina, Jeff Ullman, and Jennifer Widom ISBN: 0-13-040264-8

: Systemy zarządzania bazą danych Oracle 7 i Oracle 8, Robert Wrembel, Juliusz Jezierski, Maciej Zakrzewicz, Nakom, 1999, ISBN: 83-86969-34-2

 

:: Materiały

: Architektura systemu SZBD Oracle pdf

: Struktura danych w SZBD Oracle pdf

: Segmenty wycofania pdf

: Tworzenie bazy danych pdf

: Obiekty bazy danych pdf

: Autoryzacja dostępu pdf

: Drobnoziarnista kontrola dostępu pdf

: Odtwarzanie bazy danych po awarii pdf

: SQL*Net pdf

: Strojenie poleceń SQL pdf

: Strojenie bazy danych pdf

 

:: Materiały dla studentów :.
 
^TOP : Home

Designed By Point Click Kill Industries for OSWD.org