> Programowanie obiektowe :.
Literatura i materiały pomocnicze
 
:: Warunki zaliczenia

: Warunkiem zaliczenia laboratorium jest obowiązkowa obecność na zajęciach, oraz zrealizowanie dwóch projeków, jednego w Javie a drugiego w C++. Termin oddania projektu z Javy mija 23 grudnia, a z C++ z dniem ostatnich zajęć lab. w danym semestrze.

 

:: Literatura Java

: Bruce Eckel Thinking in Java. Wydanie 3. Edycja polska

: Bruce Eckel Thinking in Java. Free 3rd Electronic edition

: The Java Tutorial. A practical guide for programmers

 

:: Materiały - Java

: Wprowadzenie html   pdf

: Przegląd składni html   pdf

: Klasy html   pdf

: Przykładowe klasy biblioteczne html   pdf

: Wątki html   pdf

: Aplikacje graficzne html   pdf

: Aplety html   pdf

 

:: Literatura C++

: Bjoerne Strostroup, Język C++

: Bruce Eckel, Thinking in C++, edycja polska

: Jan Kniat, Programowanie w języku C++

: Jerzy Grebosz, Symfonia C++, Tom I, II, III

: Bruce Eckel Thinking in C++. Free 2nd Electronic edition

 

:: Materiały - C++

: Klasy

: Dziedziczenie

: Przeciążanie

: Strumienie

: Wyjątki, wzorce

 

:: Tematy projektów

: 1. Edytor figur bitmapowych (paintbrush)
: 2. Edytor figur wektorowych (corel;))
: 3. Edytor tekstu (Wordpad)
: 4. Edytor dokumnetów HTML
: 5. Kalkulator - aplet
: 6. Symulator wybranego telefonu komórkowego
: 7. Aplikacja do fakturowania
: 8. Słownik
: 9. Narzędzie wspierające projektownie ogrodu
: 10. Terminarz zadań
: 11. Aplikacja do rejestracji kursów akcji
: 12. Aplikacja do rejestrowania obciążeń kart kredytowych
: 13. Wizualizacja procesu producent-konsument
: 14. Aplikacja do pisania wielowersyjnej powieści w odcinkach

:: Materiały dla studentów :.
 
^TOP : Home

Designed By Point Click Kill Industries for OSWD.org