> Rozkład zajęć :.
Rozkład zajęć - lato 2006/2007
 
:: Poniedziałek
: 9.45-11.15 SBD(L) - CW 142
: 11.15-12.00 konsultacje - pokój 6 InstInf CW
:: Wtorek
: 9.00-9.45 konsultacje - pokój 6 InstInf CW
: 9.45-13.15 TPD (p) - 430
:: środa
: 13.15-15.00 SBD (l) - s. 430
Rozkład zajęć - zima 2006/2007
 
:: Wtorek
: 13.30-15.00 ASBD(W) - CW s.6
: 15.00-15.45 konsultacje - pokój 6 InstInf CW
:: Czwartek
: 9.45-11.15 ASBD (l) - 142
: 11.45-13.15 ASBD (l) - 142
: 13.30-15.00 ZSBD(l) - 142
: 15.00-15.45 konsultacje - pokój 6 InstInf CW
:: 30 września (sobota)
: 8.00-9.30 ASBD (w) - s. 109
: 9.40-11.10 ASBD (w) - s. 109
:: 10 grudnia (niedziela)
: 16.20-17.50 ASBD (w) - s. 326
: 18.00-18.30 ASBD (w) - s. 326
Rozkład zajęć - zima 2005/2006
 
:: Poniedziałek
: 9.45-11.15 ASBD (l) - 143
: 11.45-13.15 ASBD (l) - 143
: 13.30-15.00 ASBD (l) - 143
:: Wtorek
: 12.00-13.30 - konsultacje
: 13.30-15.00 ASBD(W) - C6
: 15.10-16.40 ZSBD(l) - 143
: 16.50-18.20 ZSBD(l) - 143
:: 9 pazdziernika (niedziela)
: 11.20-14.30 ASBD (w) - N4
:: 18 grudnia (niedziela)
: 11.20-14.30 ASBD (w) - N4
Rozkład zajęć - zima 2004/2005
 
:: Poniedziałek
: 13.30-15.00 konsultacje
: 15.10-16.40 ASBD (l) - 430
: 16.50-18.20 ASBD (l) - 430
:: Wtorek
: 13.30-15.00 ASBD(W) - H1
: 15.10-16.40 ZSBD(l) - 430
: 16.50-18.20 ZSBD(l) - 430
:: Czwartek
: 13.30-15.00 ASBD(l)/PZ(p) - 430
: 15.10-16.40 PZ(p) - 430
:: 9 grudnia (czwartek)
: 15.15-16.45 SD - 212
:: 19 grudnia (niedziela)
: 11.20-14.30 ASBD (w) - H1
:: 8 stycznia (sobota)
: 8.30-13.30 SPBD (l) - 212b
: 14.00-19.00 SPBD (l) - 212b
Rozkład zajęć - zima 2003/2004
 
:: Poniedziałek
: 11.45-13.15 ASI (w) - G1
: 13.30-15.00 ASI (l) - 430
: 15.10-16.40 ASI (l) - 430
: 17.15-18.45 ASI (l) - 430
:: Środa
: 8.00-9.30 PO (l) - 212B
: 16.50-18.20 PO (l) - 212B
:: Czwartek
: 11.45-13.15 ASI (l) - 430
:: 23 listopada (niedziela)
: 11.20-14.30 ASI (w) - N4
 
^TOP : Home

Designed By Point Click Kill Industries for OSWD.org