informacje dla studentów:

materiały, plan zajęć, konsultacje

roboty. z ASK
(230MB)

Propozycje tematów dyplomowych

”kup Pan książkę

wideoklip Instytutu Informatyki
(38MB)

 wzorzec pracy dyplomowej

Dr inż. Rafał Klaus jest pracownikiem Instytutu Informatyki na
Wydziale Informatyki  Politechniki Poznańskiej .

Zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia: systemów wbudowanych czasu rzeczywistego, integracji systemów sterowania i zarządzania, komputeryzacji procesów produkcyjnych i pomiarowych, modelowania i analizy procesów biznesowych.

Wyniki badań zostały opublikowano w wielu pracach naukowych oraz stały się szeregiem innowacyjnych wdrożeń przemysłowych.

Obok zarządzania, wdrażania i konsultacji projektów innowacyjnych prowadzi szkolenia dla przedsiębiorstw i uczelni.

Jest promotorem szeregu prac dyplomowych. Autorem trzech podręczników akademickich.

Działacz Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Koła Ziemi Gorzowskiej i Oddziału Wielkopolskiego PTI, Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP) na Politechnice Poznańskiej, Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją.

Ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim (OWI) i Executive MBA – Business Trends w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu.

Twórca Akademii Kreatywnego Działania.

Pasjonat uprawiania sportów i muzyki fortepianowej.

Więcej informacji w encyklopedii Hübnera i Encyklopedii Zysnarskiego.

 
Kontakt

 

dr inż. Rafał Klaus
Politechnika Poznańska
Instytut Informatyki
ul. Piotrowo 2
60-965 Poznań

E-mail: rafal.klaus@cs.put.poznan.pl
Tel.: (+48) (61) 665 25 74
Fax.: (+48) (61) 877 15 25
Pokój: 2.6.6 BTiCW