dział

przedmiot

dla kogo

materiał

uwagi

TM

Architektura Systemów Komputerowych

inf4sem1st

 

stacjonarne

niestacjonarne

lab. zasady zaliczenia

laboratoria cz.1

wykłady cz.1: 1, 2, 3, 4, 5

katalog ADuC842

Praca Kontrolna

 

egzamin

Technika Mikroprocesorowa

 

 

 

Systemy Operacyjne

 

Książka

nakład wyczerpany

 

soft skills

Seminarium Dyplomowe

Pracownia Inżynierska

inf8sem1st niestacjonarne

wykłady SD

Praca Kontrolna

Komunikacja interpersonalna

IWPB, ZTI

wykłady KI

ćwiczenia KI

Praca Kontrolna

 

Przygotowanie do rynku pracy

bioinf.6sem1st

wykłady

Praca Kontrolna

 

KZZ

Modelowanie i analiza systemów informacyjnych w biznesie

 

IWPB

 

Prace kontrolne i

Egzamin

KZZ

Inżynieria Biznesowa

GTI, ZTI

 

Projekty  

egzamin

KSS

Komputerowe Systemy Sterowania

 

L

 

Monitorowanie i Wizualizacja Procesów Przemysłowych

 

L

 

 

Konsultacje

 

Patrz strona wydziału https://fc.put.poznan.pl

 

rafal.klaus@cs.put.poznan.pl

 

Dyplomanci:

droga elektroniczna;

jeśli konieczne spotkanie to umówić się telefonicznie na dogodny termin

 

gabinet 2.6.6  (lub laboratorium 2.6.20) BTiCW !!!

wcześniej umówić się na spotkanie

- tel. 665-2574  !!!