PROPOZYCJE TEMATÓW PRAC DYPLOMOWYCH

MAGISTERSKICH I INŻYNIERSKICH

 

dr inż. Rafał Klaus

 

Jeśli zdecydowałeś się pracować dla mnie i wybrałeś mnie jako swojego promotora to pamiętaj, że

praca którą wybierzesz lub którą sam zgłosisz musi spełnić trzy warunki:

 

·         musi być potrzebna firmie (Instytutowi Informatyki) np. baza dydaktyczna, reklama firmy, pomoc w badaniach, itp.

·         musi interesować studenta, np. być przydatna w poszukiwaniu pracy, awansie, poszerzać wiedzę, itd.

·         musi interesować promotora – zakres moich obowiązków i zainteresowań czytałeś w CV (www.cs.put.poznan.pl/rklaus)

 

Napisać ją możesz według mojego przewodnika

 

 

Propozycja tematów prac

(są to nazwy robocze tematów – po konsultacjach ze studentem mogą ulec modyfikacji)

 

1

Tolerowanie defektów w systemach wbudowanych czasu rzeczywistego

 

2.

Metody analizy, modelowania i specyfikacji wymagań dla systemów czasu rzeczywistego.

 

3

Modelowanie procesów integracji systemów informatycznych

 

4

Modelowanie procesów bezpieczeństwa systemów informatycznych czasu rzeczywistego

 

5.

Oprogramowanie interfejsu sterowanego myślą.

 

6.

Budowa wybranych elementów interfejsu sterowanego myślą

 

7.

Budowa i oprogramowanie sterowników mikroprocesorowych

 

8

Interaktywny e-learning, wirtualne laboratorium

 

9

Narzędzia i metody integracji informatycznych systemów automatyki i zarządzania

 

10

Konfiguracja i oprogramowanie elementów laboratorium wirtualnej rzeczywistości

 

11

Zintegrowany system monitorowania i zarządzania inteligentnym domem z wykorzystaniem technologii mobilnych

 

12

Sterowanie zasobami inteligentnego budynku z wykorzystaniem technologii mobilnych

 

13

Modelowanie procesów zachodzących w pracy administracji uczelni

 

14

Projektowanie oprogramowania systemów wbudowanych

 

15

Metody modernizacji kodu w systemach sterowania czasu rzeczywistego

 

16

Metody testowania kodu oprogramowania w systemach pomiarowych

 

17

Tematy zgłaszane przez studentów