Zestawienie publikacji

 

2015

 

142.       Klaus R., Piotrowski M.; “ Architektura zarządzania usługą nadrzędną w organizacji”, Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji R. Knosala (pod red.), Oficyna Wydawnicza PTZP, Opole 2015, ISBN 978-83-930399-7-5, tom II, str. 725-734

141.       Klaus R., Nowakowski D.: “Badanie kształtu profili gumowych w procesie wytłaczania”, Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych A. Kosucki (pod red.) Monografie Politechniki Łódzkiej, Łódź 2015, ISBN 978-83-7283-648-9, str. 186-192;

 

2014

 

140.       Klaus R., Pecelerowicz M.; “ System wspomagania zarządzania kompetencjami w modelu SaaS”, Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji R. Knosala (pod red.), Oficyna Wydawnicza PTZP, Opole 2014, ISBN 978-83-930399-6-8, str. 280-289

139.       Klaus R., Szymaniak P.: “Prototypowanie 3D robota pirotechnicznego”, Mechanika z.103 nr 351/2014,Zeszyty Naukowe Politechnika Opolska Opole 2014; ISBN 978-83-64056-49-9, str. 97-99;

 

2013

 

138.       Klaus R., Nowak A.; “ Zarządzanie wiedzą w organizacji z wykorzystaniem narzędzi IT”, Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie R. Knosala (pod red.), Oficyna Wydawnicza PTZP, Opole 2013, ISBN 978-83-930399-5-1, str. 873-882

137.       Klaus R.: “Koncepcja stanowiska do badań układów stabilizacji armat czołgowych”, XXVI Konferencja Naukowa Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych, Wydawnictwo SITPH Janusz Szpytko (pod red.); Kraków 2013; ISBN 978-83-932590-4-5, str. 55-57;

 

2012

 

136.       Klaus R.: „Zagadnienia efektywności i jakości kształcenia w szkołach technicznych”, Edukacja techniczna dla rynku pracy, Wydawnictwo PWSZ, Gorzów Wlkp. 2012, str. 27-34

135.       Klaus R., Stróżyk T.: „Problemy integracji systemów IT zarządzania produkcją”, Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie R. Knosala (pod red.), Oficyna Wydawnicza PTZP, Opole 2012, ISBN 978-83-930399-0-6, tom I, str. 799-810

 

2011

 

134.       Klaus R., Żyliński B.: „Automatyczne pozyskiwanie wiedzy konsultantów z pakietów systemu SAP R/3”, Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie R. Knosala (pod red.), Oficyna Wydawnicza PTZP, Opole 2011, ISBN 978-83-930399-0-6, tom I, str. 496-508

133.       Klaus R.: „Budowa świadomości wynalazczej w szkolnictwie technicznym”, Edukacja techniczna dla rynku pracy, Wydawnictwo PWSZ, Gorzów Wlkp. 2011, str. 27-34

 

2010

 

132.       Klaus R., Dyks M.: Rozwiązania e-edukacji w zarządzaniu kapitałem ludzkim, Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie R. Knosala (pod red.), Oficyna Wydawnicza PTZP, Opole 2010, ISBN 978-83-923797-9-9, tom I, str. 671-675

131.       Klaus R.: Software to define and enable blue ocean strategy, Proceedings of 11th International Carpathian Control Conference, Eger, Hungary 2010, ISBN 978-963-06-9289-2, pp. 267-270

 

2009

 

130.       Klaus R., Maćkowski T.: Automatyczne testy funkcjonalne aplikacji SAP, Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie R. Knosala (pod red.), Oficyna Wydawnicza PTZP, Opole 2009,ISBN 978-83-923797-7-5, tom I, str. 523-531

 

2008

 

129.       Dyks M., Klaus R., E-learning solution including an optimalization of business processes, management and competences, Proceedings of 9th International Carpathian Control Conference, Sinaia, Romania, May 25-28,2008, pp. 135-138, ISBN 978-973-746-897-0

128.       Klaus R., Bosak B., Modelowanie procesów z wykorzystaniem sieci semantycznych, Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie (red. R. Knosala), oficyna wydawnicza PTZP, tom 1. str. 562-568, ISBN 978-83-923797-3-7

 

2007

 

127.       Klaus R. Intelligent Embedded Systems of Environment Monitoring for River Information Service, Polish Journal of Environmental Studies, Vol.16, No 6B (2007), pp. 147-151

126.       Klaus R. Lemieszewski Ł.: Systemy operacyjne – cykl wykładów, WOM, Gorzów Wlkp., 2007, ISBN 978-83-89560-19-3

125.       Klaus R., Computer interface In life of disabled, 8th International Carpathian Control Conference, Slovak Republic, May 24-27, 2007, pp. 291-294, ISBN 978-80-8073-805-1

124.       Klaus R. Od pomysłu do wdrożenia, Konferencja europejska polityka proinnowacyjna w aspekcie lubuskim, Gorzów Wlkp.2007, str. 11-30, ISBN 13: 978-83-919790-5-1

123.       Klaus R: Magnetyczny enkoder obrotowy do pomiaru położenia kątowego, XX Konferencja Naukowa „Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych”, Zakopane 2007, str. 149-152

122.       Giera P., Golisz T., Klaus R.: Modelowanie procesów przeprowadzania audytów uczelni wyższych, Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie pod redakcją Ryszarda Knosali, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2007, tom 1, str. 281-287, ISBN 978-83-923797-2-0

121.       Klaus R. (pod red.) Technologie informatyczne w służbie osób niepełnosprawnych, WOM, Gorzów Wlkp. 2007, ISBN 978-83-919790-4-4

120.       Klaus R., Systemy inteligentnych budynków a osoby niepełnosprawne, Polsko-Niemiecka Konferencja Naukowo-Techniczna „Technologie informatyczne w służbie osób niepełnosprawnych” (pod red. naukową R. Klausa), Gorzów Wlkp., 2007, str. 138-146, ISBN 978-83-919790-4-4

119.       Bernat A., Klaus R., Niepełnosprawni a technologie informatyczne w Kanadzie, Polsko-Niemiecka Konferencja Naukowo-Techniczna „Technologie informatyczne w służbie osób niepełnosprawnych” (pod red. naukową R. Klausa), Gorzów Wlkp., 2007, str. 58-67, ISBN 978-83-919790-4-4

118.       Borowiec B., Bulczyński B., Dąbrowski G., Klaus R., Knieć Sz., Interfejs komunikacyjny dla osób chorych na ALS, Polsko-Niemiecka Konferencja Naukowo-Techniczna „Technologie informatyczne w służbie osób niepełnosprawnych” (pod red. naukową R. Klausa), Gorzów Wlkp., 2007, str. 36-47, ISBN 978-83-919790-4-4

 

2006

 

117.       Klaus R.: Systemy wbudowane w inteligentnych budynkach w aspekcie problemów wodooszczędności, Forum Eksploatora, dwumiesięcznik nr 5, 2006 , str. 33-35, Polska 2006, ISSN 1640-8624

116.       Klaus R.: Problem wodooszczędności w systemach inteligentnych budynków, VII-th Internetional Conference Water Supply and Water Quality, vol II, pp.503-510, Poznań-Zakopane, Polska 2006, ISBN 83-60055-14-9

115.       Giera P., Klaus R., Rzekanowski A.: Symulator modelu procesów, Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie pod redakcją Ryszarda Knosali, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2006, tom 1, str. 436-443, ISBN 83-87982-71-7

114.       Klaus R., Mendlikowski B.: Komputerowe wspomaganie systemu zarządzania jakością, Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie pod redakcją Ryszarda Knosali, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2006, tom 1, str. 631-636, ISBN 83-87982-71-7

 

 

2005

 

113.       Klaus R. (pod red.), Kształcenie informatyków a rynek pracy w lubusko-brandenburskim regionie przygranicznym” Gorzów Wlkp. 2005, ISBN 83-919790-3-2

112.       Klaus R.: Modelowanie organizacji dydaktyki na uczelniach wyższych, II polsko-niemiecka konferencja naukowa „Kształcenie informatyków a rynek pracy w lubusko-brandenburskim regionie przygranicznym” Gorzów Wlkp. 2005, ISBN 83-919790-3-2

111.       Klaus R.: Perspektywy szkolnictwa zawodowego, II polsko-niemiecka konferencja naukowa „Kształcenie informatyków a rynek pracy w lubusko-brandenburskim regionie przygranicznym” Gorzów Wlkp. 2005, ISBN 83-919790-3-2

110.       Klaus R., Marciniak K.: Jakość kształcenia a audity i certyfikaty na uczelniach wyższych, II polsko-niemiecka konferencja naukowa „Kształcenie informatyków a rynek pracy w lubusko-brandenburskim regionie przygranicznym” Gorzów Wlkp. 2005, ISBN 83-919790-3-2

109.       Kaftański M., Klaus R., Małkowski M., Przybylski K.: Kształcenie inżynierów informatyków dla zjednoczonej Europy, II polsko-niemiecka konferencja naukowa „Kształcenie informatyków rynek pracy w lubusko-brandenburskim regionie przygranicznym” Gorzów Wlkp. 2005, ISBN 83-919790-3-2

108.       Cieśla K., Hrab W., Klaus R., Musiał J.: Rozwój techniki a nowe specjalizacje w kształceniu informatyków, II polsko-niemiecka konferencja naukowa „Kształcenie informatyków a rynek pracy w lubusko-brandenburskim regionie przygranicznym” Gorzów Wlkp. 2005, ISBN 83-919790-3-2

107.       G. Binek, P. Boracki, R. Klaus, W. Kmita, J. Malicki, D. Melewski, P. Śliwa: Rynek pracy a kształcenie informatyków w Wielkopolsce, II polsko-niemiecka konferencja naukowa „Kształcenie informatyków a rynek pracy w lubusko-brandenburskim regionie przygranicznym” Gorzów Wlkp. 2005, ISBN 83-919790-3-2

106.       R. Klaus: Systemy termowizyjne w monitorowaniu obiektów, VIII Sympozjum SEP oddział Poznański „Współczesne urządzenia oraz usługi elektroenergetyczne, informatyczne i telekomunikacyjne; Elektryka w inteligentnych obiektach; Techniki sterowania, zarządzania, ochrony i zabezpieczenia” Pod redakcją E. Sroczana; Poznań 15-16 listopada 2005, str. 81-84; ISBN 83-919118-0-4

105.       R. Klaus: Systemy termowizyjne w ochronie środowiska, Efektywność wdrażania technologii informatycznych z cyklu Komputer w ochronie środowiska, Poznań 2005, str. 91-102, ISBN 83-60055-07-6

104.       R. Klaus: Motion modeling of turntable for pouring moulds with polyurethane foam, 6th International Carpathian Control Conference ICCC’2005, Miskolc-Lillafüred, Hungary, May 24-27,2005, Volume II, pp. 59-64, ISBN 963 661 645 0

103.       P.Giera, R. Klaus, M. Rudzki, R. Sobkowiak: Konstrukcja i oprogramowanie urządzenia do pomiaru siły, Czasopismo Techniczne - Mechanika; z. 1-M/2005, str. 153-159; ISSN 0011-4561

  

2004

 

102.       R. Klaus, A. Urbaniak: Integracja systemów sterowania i zarządzania inteligentnym obiektem, VII Sympozjum SEP oddział Poznański „Współczesne urządzenia oraz usługi elektroenergetyczne, informatyczne i telekomunikacyjne; Elektryka w inteligentnych obiektach; Techniki monitorowania, sterowania urządzeń i zarządzania” Pod redakcją E. Sroczana; Poznań 16-17 listopada 2004, str. 13-20; ISDN 83-919118-0-3

101.       P. Giera, R. Klaus; Communication Protocol in a System for Pouring Moulds polyurethane Foam, 5th International Carpathian Control Conference ICCC’2004, Zakopane, Poland, May 25-28,2004, Volume I, pp. 91-94, ISBN 83-89772-00-0

100.       P. Giera, R. Klaus, A. Urbaniak: Inteligentny sterownik komunikacyjny GSM/GPS, SYSTEMS–Journal of Transdisciplinary Systems Science, Volume 8, 2003, str. 147-152, ISSN 1427-275X

99.         R. Klaus, B. Mendlikowski: Modelowanie procesów gospodarczych z wykorzystaniem oprogramowania e-proces DGA, Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie pod redakcją Ryszarda Knosali, WNT W-wa 2004, tom 1, str. 577-582, ISBN 83-204-2952-8

 

2003

 

98.    J. Błażewicz, M. Jankowski, R. Klaus: Organizacja przedsięwzięcia wdrożeniowego SAP R/3, Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie pod redakcją Ryszarda Knosali, WNT W-wa 2003, tom 1, str. 93-100, ISBN 83-204-2809-2

97.    J. Błażewicz, R. Klaus,: Zarządzanie parkiem maszyn roboczych z aktywnej bazy danych, Problemy Maszyn Roboczych, Z.20 2002, W-wa 2002, str. 23-32, ISSN 1232-9304

96.    J. Błażewicz, P. Giera, R. Klaus: System monitorowania maszyn roboczych, Problemy Maszyn Roboczych, Z.20 2002, W-wa 2002, str. 33-40, ISSN 1232-9304

95.    R. Klaus, M. Klemensowicz, L. Włodarski: The Measurement System for electric Cooker Test, 4th International Carpathian Control Conference ICCC’2003, High Tatras, Slovak Republic, May 26-29,2003, pp. 97-100, ISBN 80-7099-509-2

94.    R. Klaus: Modelowanie i synteza systemu sterowania produkcją odlewów poliuretanowych, XII Konferencja Urządzenia i usługi elektroenergetyczne, telekomunikacyjne i informatyczne u progu XXI wieku, Poznań 2003, str. 143-146, ISBN 83-919118-0-2

93.    R. Klaus, Ł. Lemieszewski: Wprowadzenie do systemów operacyjnych, WISZ, Gorzów Wlkp. 2003, ISBN 83-919790-0-8

92.    R. Klaus, B. Mendlikowski: Narzędzia CASE do modelowania procedur zarządzania w przedsiębiorstwie. Konfiguracja oprogramowania firmy DGA., Raport Instytutowy RB-021/03, Instytut Informatyki Politechnika Poznańska, Październik 2003

91.    P. Giera, R. Klaus, A. Urbaniak: Inteligentny sterownik komunikacyjny GSM/GPS, Zastosowanie technik informatycznych w zarządzaniu systemami wodno-kanalizacyjnymi z cyklu Komputer w ochronie środowiska pod redakcją Andrzeja Urbaniaka i Rafała Klausa, PZIiTS, Poznań 2003, str. 61-68, ISBN 83-914252-4-8.

90.    R. Klaus: Integracja procesów sterownia i zarządzania, Zastosowanie technik informatycznych w zarządzaniu systemami wodno-kanalizacyjnymi z cyklu Komputer w ochronie środowiska pod redakcją Andrzeja Urbaniaka i Rafała Klausa, PZIiTS, Poznań 2003, str. 131-144, ISBN 83-914252-4-8

 

2002

 

89.   J. Błażewicz, R. Klaus, L. Słomka: Model gospodarki towarami handlowymi w systemie Exact, Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie pod redakcją Ryszarda Knosali, WNT W-wa 2002, tom 1, str. 86-92, ISBN 83-204-2632-4

88.   J. Błażewicz, R. Klaus, L. Słomka: Rozwiązywanie problemów w bazach danych systemu Exact globe, Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie pod redakcją Ryszarda Knosali, WNT W-wa 2002, tom 1, str. 93-100, ISBN 83-204-2632-4

87.   J. Błażewicz, P. Giera, R. Klaus: System lokalizacji GPS wspomagający operatora maszyn roboczych, Wybrane Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych, Hutniczych i Ceramicznych, Monografie nr 6, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH, Kraków 2002, str. 43-50, ISBN 83-916516-0-6

86.   J. Błażewicz, R. Klaus, T. Nawalaniec: Zintegrowany system GPS-GSM do monitorowania maszyn roboczych, Problemy Maszyn Roboczych, Z.18 2001, W-wa 2001, str. 5-12, ISSN 1232-9304

85.   J. Błażewicz, P. Giera, R. Klaus, M. Rudziński, R. Sobkowiak: Zastosowanie mikrokontrolera AduC812 do pomiaru siły, VII Konferencja Naukowo Techniczna Zastosowania Komputerów w Elektrotechnice, ZKwE 2002, Poznań/Kiekrz 22-24.04.2002 r., tom I, str. 385-388, ISBN 83-912306-2-7

84.   J. Błażewicz, R. Klaus: Plant control with the use of SMS service, 3rd International Carpathian Control Conference ICCC´2002, Czech Republic, Malenovice, May 27-30,2002, pp.421-426, ISBN 80-248-0089-6

83.   J. Błażewicz, P. Giera, R. Klaus: Lokalizacja i sterowanie maszynami z wykorzystaniem systemu GPS, Miesięcznik Przegląd Komunalny – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska, nr 10/2002 str.44-46

 

2001

 

82.   J. Błażewicz, R. Klaus, L. Słomka: Realizacja zamówień sprzedaży wyrobów gotowych w systemie Exact, Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie pod redakcją Ryszarda Knosali, WNT W-wa 2001, tom 1, str. 56-65

81.   J. Błażewicz, R. Klaus,: Integracja procesów logistycznych i monitorowania stanów maszyn roboczych, Mechanika nr 265/2001 z.64, Zeszyty Naukowe Politechnika Opolska , str. 23-28

80.   J. Błażewicz, P. Giera, R. Klaus, R. Sobkowiak: Mikrokontroler Thomson ST72E331N(J) w procesie dydaktycznym, VI Konferencja Naukowo Techniczna Zastosowania Komputerów w Elektrotechnice, ZKwE 2001, Poznań/Kiekrz 23-25.04.2001 r., tom II, str. 695-698

79.   J. Błażewicz, P. Giera, R. Klaus: Zastosowanie mikrokontrolera Siemens 80C166 w procesie dydaktycznym, VI Konferencja Naukowo Techniczna Zastosowania Komputerów w Elektrotechnice, ZKwE 2001, Poznań/Kiekrz 23-25.04.2001 r., tom II, str. 699-702

78.   J. Błażewicz, R. Klaus, E. Sroczan, A. Urbaniak: DC Motor Control Using a Fuzzy Logic Algorithm, Proceedings of 7th IEEE International Conference on Method and Models in Automation and Robotics, Międzyzdroje, Poland 28-31 August 2001, vol.1, pp. 539-544

77.   J. Błażewicz, P. Giera, R. Klaus, A. Urbaniak: Zastosowanie GPS i logiki rozmytej w procesie nawożenia, V Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Techniczna Komputer w Ochronie Środowiska, Poznań-Ostróda, wrzesień 2001, str. 137-144

76.   J. Błażewicz, R. Klaus: Analiza spalin w procesie eksploatacji kuchni gazowych, V Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Techniczna Komputer w Ochronie Środowiska, Poznań-Ostróda, wrzesień 2001, str. 119-124

 

2000

 

75.   J. Błażewicz, R. Klaus: System zarządzania małym zakładem chemicznym, Zbiór Referatów III Konferencja Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, WNT W-wa 2000, tom 1, str. 58-64

74.   J. Błażewicz, R. Klaus: System pomiarowy do badań energetycznych kuchni, Konferencja Naukowo Techniczna Automatyzacja – Nowości i Perspektywy ATOMATION 2000, W-wa, 12-14.04.2000 r. str. 421-426

73.   J. Błażewicz, R. Klaus, R. Sobkowiak: Zastosowanie mikrokontrolera Motorola 68HC11 w procesie dydaktycznym, V Konferencja Naukowo Techniczna Zastosowania Komputerów w Elektrotechnice, ZKwE 2000, Poznań 10-12.04.2000 r., tom II, str. 655-658

72.   J. Błażewicz, R. Klaus: A stand for pouring moulds with polyurethane foam, International Carpathian Control Conference ICCC’2000, Podbanske, Slovak Republik, May 23-26,2000, pp.557-560

71.   J. Błażewicz, R. Klaus: Modelowanie ruchu stołu w procesie zalewania form, Konferencja Naukowa Modelowanie i Symulacja’2000 MiS-1, Kościelisko, 19-23 czerwca 2000 r., tom II, str. 25-30

70.   J. Błażewicz, R. Klaus: Mikrokomputerowy system badań energetycznych kuchni gazowych, X Sympozjum Modelowanie i Symulacja Systemów Pomiarowych, Krynica , 18-22 września 2000 r., str. 204-209

 

1999

 

69.   R. Klaus, A. Urbaniak: Wybrane zagadnienia wspomagania decyzji w procesie diagnostyki maszyn, XII Konferencja Naukowa Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych, Zakopane 18-21.01.1999, część 1, str.137-142

68.   J. Błażewicz, R. Klaus: Zarządzanie procesem wytwarzania siedzisk samochodowych, I Konferencja Automatyzacja Maszyn, Urządzeń i Procesów APRO’99, Krynica 19-22.04.1999, str. 499-506

67.   R. Klaus: Konstrukcja mikroprocesorowego sterownika silnika 4CT107, 25th International Scientific Conference on Combustion Engines, Zakopane, 8-12.09. 1999, str. 85-89

66.   J. Błażewicz, R. Klaus: Integracja systemów zarządzania i sterownia w procesach ochrony środowiska, IV Konferencja Naukowo-Techniczna Komputer w Ochronie Środowiska, Mrzeżyno, 1999, str. 21-28

65.   R. Klaus: Mikroprocesorowy sterownik dla silnika 4CT107, V Sympozjum Naukowe Automatyzacja Silników Spalinowych AUTOMA-SIL’99, Poznań 24.11.1999 r., str.73-78

64.   R. Klaus: Zastosowanie systemu MRP II w zakresie gospodarowania energią, Ogólnopolskie Sympozjum Szkoleniowe “Narzędzia Informatyczne w Gospodarce Energetycznej Przedsiębiorstw”, Poznań-Kiekrz, grudzień 1999 r., str. 1-11

63.   R. Klaus, L. Słomka: Exact Globe for DOS – Integracja wokół księgowości finansowej, RB-004/99

 

1998

 

62.   R. Klaus, A. Szałek, A. Urbaniak: Wybrane zagadnienia badań symulacyjnych minikoparki sterowanej regulatorem rozmytym, XI Konferencja Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych, Zakopane 19-23.01.1998, zeszyt 2, str.189-196

61.   R. Klaus: On-board components detection of damage for control system of Diesel engine – example, IFAC Workshop on Intelligent Components for Vehicles ICV’98, Seville, Spain, 23-24 March 1998,

60.   R. Klaus, R. Sobkowiak: Wybrane zagadnienia zastosowania mikrokontrolerów RISC rodziny PIC16/17 w procesie dydaktycznym, III Konferencja Zastosowania komputerów w Elektrotechnice, Poznań/Kiekrz 20-22.04.1998, str.377-380

59.   R. Klaus: Wpływ doboru armatury w systemach inteligentnych budynków na wodooszczędność, Konferencja Zaopatrzenie w Wodę Miast i Wsi, Poznań, 1-3.06.1998, tom 1, str. 445-450

58.   R. Klaus: Optymalizacja nastaw regulatora PID z wykorzystaniem algorytmu genetycznego, XVI Konferencja Polioptymalizacja i Komputerowe Wspomaganie Projektowania, Mielno, 1998, str. 23-24 (streszczenie)

57.   R. Klaus, M. Sozański, E. Sroczan, A. Urbaniak: Algorithms and PLC system for fuzzy control of experimental water reprocessing plant, Proceedings of the Fifth International Symposium on Methods and Models in Automation and Robotics MMAR’98, 25-29 August 1998, Międzyzdroje , Poland, vol.2, pp. 543-548

56.   R. Klaus: Compare the quality of control for selscted artificial intelligence’s algorithms, Proceedings of ICAMC’98 13th International Committee on Automation in Mining Conference and ASRTP’98 13th International Conference on Process Control and Simulation, High Tatras, Slovak Republic, 8-11 September 1998, pp. 349-352

55.   L. Górecki, R. Klaus: Uwarunkowania czasowe i szeregowanie zadań cyklicznych w systemie Windows95, V Konferencja Systemy Czasu Rzeczywistego, Szklarska Poręba, 14-17.09.1998,

54.   R. Klaus, A. Urbaniak: Oprogramowanie wspomagające testowanie układu sterowania silnikiem wysokoprężnym, VIII Sympozjum Modelowanie i Symulacja Systemów Pomiarowych, Krynica, 21-25.09.1998, str. 258-266

53.   R. Klaus: Wpływ doboru armatury w systemach inteligentnych budynków na oszczędność wody, Rynek Instalacyjny nr 9’98, 1998, str. 12-13

52.   R. Klaus, A. Urbaniak: Safety algorithms for excavator engine control, Automation in Construction 7 (1998) pp. 391-400

 

1997

 

51.    R. Klaus : Automatyzacja procesu zalewania form poliuretanem, Konferencja AUTOMATION’97 Automatyzacja-Nowości i Perspektywy, tom 2, str. 497-503, Warszawa, 5-7.03.1997

50.    R. Klaus: Metodyka badań algorytmów silników wysokoprężnych, IV Sympozjum Naukowe Automatyzacja Pracy Silników Wysokoprężnych AUTOMA-SIL’97, Poznań, 1997, str.9-16

49.    R. Klaus: Model diagnostyczny silnika ZS, IV Sympozjum Naukowe Automatyzacja Pracy Silników Wysokoprężnych AUTOMA-SIL’97, Poznań, 1997, str.17-24

48.    R. Klaus, Z. Borowski: Wybrane zagadnienia zastosowania mikrokontrolerów rodziny 80C5xx w procesie dydaktycznym, Konferencja Zastosowania komputerów w Elektrotechnice, Poznań, 1997, str.573-576

47.    R. Klaus, A. Szałek, J. Szlagowski, A. Urbaniak: Functions of a controller optimization functional motion of hydraulic backhoe miniexcavator, Proceedings of the Fourth International Symposium on Methods and Models in Automation and Robotics MMAR’97, 26-29 August 1997, Międzyzdroje , Poland, vol.2, pp.649-652

46.   R. Klaus, A. Szałek, J. Szlagowski, A. Urbaniak: Functions of a controller intended to optimize working movements of hydraulic mini-excavator, 9th International  Mining Conference, 2-5 September 1997, Koszyce, Slovakia, Sektion 3, pp. 27-29

45.   R. Klaus, A. Urbaniak: Algorytmy zabezpieczeń w mikrokomputerowym sterowniku silnika koparki, X Konferencja Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych, Zakopane 20-24.01.1997, zeszyt 2, str.137-144

44.    R. Klaus, A. Urbaniak, Fuzzy control system of Diesel engine - example problems of architectures, 4 th IFAC Workshop on Algorithms and Architectures for Real-Time Control, Vilamoura (Portugal), 1997.

43.    R. Klaus, A. Urbaniak: Safety in a microcomputer controller of the Diesel engine, 3rd IFAC Symposium on Intelligent Components and Instruments for Control Applications - SICICA’97, Annecy, Francja, June 9-11, 1997, pp. 89-94

42.    R. Klaus, A. Urbaniak: Wbrane zagadnienia komputerowych systemów wspomagania badań CAD/CAE silnika wysokoprężnego SW400., Materiały XV Ogólnopolskiej Konferencji “Polioptymalizaja i Komputerowe Wspomaganie Projektowania”., Mielno’97, 18-21 czerwiec 1997, str. 117-124

41.    R. Klaus, A. Urbaniak: Synthesis of selected control and safety algorithms for diesel engine, ASTED International Conference, Proceedings of the Artificial intelligence and Safety computing, July 27-31, 1997, Banff, Canada

 

 

Zestawienie publikacji do 1997

 

1.      R. Dolaciński, R. Klaus, A. Urbaniak: Badania symulacyjne sterowania obiektem z zastosowaniem logiki rozmytej, IX Krajowa Konferencja Symulacja Procesów Dynamicznych SPD-9, czerwiec 1996, Polana Chochołowska, str.

2.      G. Dorna, R. Klaus : Struktura i funkcje mikrokomputerowego sterownika silnika Diesla. Konferencja  Informatyka na uczelniach wyższych dla gospodarki narodowej, Gdańsk 1994, str.81-84

3.      G. Dorna, R. Klaus  : Konstrukcja sterownika silnikiem Diesla z wykorzystaniem mikroprocesora 80C535. II Sympozium AUTOMA-SIL'94, Poznań 1994, str.115-118

4.      G. Dorna, R. Klaus : Elektroniczny sterownik silnika koparki. Konferencja "Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych", Zakopane 1995, str.39-46

5.      G. Dorna, R. Klaus  :Elektroniczny sterownik silnika koparki. Przegląd Mechaniczny nr 10, maj 1995, str. 22-24.

6.      G. Dorna, R. Klaus:  System zabezpieczeń w mikrokomputerowym sterowniku DP535 silnika   wysokoprężnego., II Konferencja  "Systemy czasu rzeczywistego", Szklarska Poręba  20-23.09.1995, str.340-348

7.      G. Dorna, R. Klaus, W. Ochocki, R. Sobkowiak, A. Urbaniak : Mikroprocesorowe sterowanie silnikiem wysokoprężnym., Konferencja Wydziału Elektrycznego PP, Poznań 18-19 maj 1995 , str. 167-170.

8.      G. Dorna, R. Klaus, P. Polaszek: System sterowania silnikiem SW400 z mikrokontrolerem 80C535, III Sympozjum AUTOMA-SIL’96, Poznań17.12.1996, str.15-20

9.      J. Karaśkiewicz, R. Klaus: Mikrokomputerowy system sterowania wieloosiowego, Zeszyt Naukowy nr 20 WSInż. w Koszalinie (materiały XIV Konferencji Polioptymalizacja i CAD), Kołobrzeg '96, czerwiec 1996, str.131-138

10.   R. Klaus: Podstawowe zagadnienia cyfrowego sterowania dawką paliwa i kątem wyprzedzenia wtrysku w silnikach wysokoprężnych, Materiał nie publikowany - wygłoszony na Seminarium Zespołu prof. J.         Błażewicza, Politechnika Poznańska Instytut Informatyki,  Poznań 27.06.1991, str.1-17

11.   R. Klaus : Konstrukcja cyfrowego systemu sterowania silnikiem wysokoprężnym na mikroprocesorze Z80,  Materiał nie publikowany - wygłoszony na Seminarium Zespołu prof. J. Błażewicza, Politechnika Poznańska Instytut Informatyki,  Poznań 30.01.1992, str.1-16

12.   R. Klaus: Stanowisko pomiarowe do identyfikacji dynamiki silnika wysokoprężnego z doborem regulatora PID. Konferencja EXPLO-SIL'92, część 1A str.118-127, Gdynia 1992

13.   R. Klaus : System sterowania silnikiem wysokoprężnym z zastosowaniem regulatora PID. I Sympozjum AUTOMA-SIL'92, Poznań 1992, Suplement str. 1-12

14.   R. Klaus: Zintegrowany system informatyczny do badań dynamicznych silnika wysokoprężnego SW 400. II Sympozium AUTOMA-SIL'94, Poznań 1994, str.119-128

15.   R. Klaus: Algorytmy mikrokomputerowego systemu sterowania pompowtryskiwaczami silników wysokoprężnych. II Sympozjum AUTOMA-SIL'94, Poznań 1994, str.70-79

16.   R.Klaus: Informatyka w automatyzacji stanowiska do zalewania form pianką poliuretanową., Konferencja Informatyka na Wyższych Uczelniach dla Gospodarki  Narodowej, Gdańsk,1994, tom II str.93-96.

17.   R. Klaus: Mikrokomputerowy system do badania stopnia zarumienieni ciasta. Konferencja Informatyka na uczelniach wyższych dla gospodarki narodowej, Gdańsk, 1994, str. 20-23

18.   R. Klaus: Podstawy budowy algorytmów mikrokomputerowych systemów sterowania pompowtryskiwaczami silników wysokoprężnych, Raport Instytutowy RB-95/001, 1995

19.   R. Klaus: System sterowania silnikiem wysokoprężnym z mikroprocesorem Z80, Zeszyt naukowy nr 22 Politechnika Łódzka Filia w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała, 1995, str.97-110

20.   R. Klaus: Eliminowanie stanowisk szkodliwych w procesie zalewania form poliuretanem, II Konferencja Komputer w Ochronie Środowiska, Poznań 1995, str. 83-86

21.   R. Klaus: Komputerowy system wspomagania doboru algorytmów sterowania silnikiem SW400., Materiał nie publikowany (tylko streszczenie)- Przedstawiony na Konferencji " Poloptymalizacja i Komputerowe Wspomaganie Projektowania", Kołobrzeg, czerwiec 1995

22.   R. Klaus: Microcomputer Control System for Diesel Engines, 12th International Conference on Process Control and Simulation ASRTP’96, September 10-13, 1996, Volume I pp.218-222

23.   R. Klaus: Problemy bezpieczeństwa w mikrokomputerowym sterowniku silnika wysokoprężnego, 22nd International Scientific Conference on Combustion Engines KONES'96, wrzesień 11-14 1996, tom 1 str.119-124

24.   R. Klaus, Komputerowe wspomaganie doboru algorytmów sterowania silnikiem 2CA90, III Sympozjum AUTOMA-SIL’96, Poznań 17.12.1996, 21-28

25.   R. Klaus, Synteza wybranych algorytmów zabezpieczeń i sterowania silnikiem wysokoprężnym, III Sympozjum AUTOMA-SIL’96, Poznań 17.12.1996, str.29-36

26.   R. Klaus, R. Sobkowiak, A. Urbaniak : Strategia badania algorytmów sterowania silnikami wysokoprężnymi. Konferencja "Paliwa Alternatywne IBMER", Warszawa 1993

27.   R. Klaus, R. Sobkowiak, A. Urbaniak: Rola mikrokontrolerów w systemach regulacji silnikiem wysokoprężnym, III Sympozjum AUTOMA-SIL’96, Poznań 17.12.1996, str.7-14

28.   R. Klaus, M. Targosz, A. Urbaniak: Zastosowanie sieci neuronowych do sterowania silnikiem Diesla – badania symulacyjne, II Konferencja „Informatyka na wyższych uczelniach dla gospodarki narodowej”, Gdańsk 22-24.11.1996, tom 2, str.378-383

29.   R. Klaus, A. Urbaniak : Self-diagnosis and redundancy for electronic control of Diesel engine, 2nd IFAC Symposium SICICA, Budapeszt 1994, pp.167-171

30.   R. Klaus, A. Urbaniak : Wybrane zagadnienia komputerowych systemów wspomagania badań CAD/CAE silnika wysokoprężnego SW400., Materiał nie publikowany (tylko streszczenie)- Przedstawiony na Konferencji " Poloptymalizacja i Komputerowe Wspomaganie Projektowania", Kołobrzeg, czerwiec  1995

31.   R. Klaus, A. Urbaniak: Wybrane zagadnienia ekologicznego sterowania mikroprocesorowego silnikiem wysokoprężnym koparki, IX konferencja Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych, Zakopane, 1996, str. 49-56

32.   R. Klaus, A. Urbaniak: Komputerowe wspomaganie badań algorytmów sterowania silnikiem wysokoprężnym,  I Konferencja Zastosowania Komputerów w Elektrotechnice, Poznań/Kiekrz kwiecień 1996, str. 389-393

33.   R. Klaus, M. Wochelski: Mechatronics Elements in a System for Pouring Molds with Polyurethane Foam, International Conference on recent Advances in Mechatronics ICRAM’95, August 14-16, 1995, Istanbul, Turkey, v.2.pp.935-939

34.   R. Klaus, A. Żurad : Cyfrowy regulator dawki paliwa i kąta wyprzedzenia wtrysku silnika wysokoprężnego z konwencjonalną pompą wtryskową. Kwartalnik Silniki Spalinowe nr 3-4/1992

35.   W. Ochocki, R. Klaus, P. Rybarczyk : Selected results of  numerically  and conventionally controlled Diesel engine research. Sympozjum "Sterowanie Silnikami", Stawiska 1993, pp.68-75

36.    W.Ochocki, R. Klaus : Numeryczne kształtowanie charakterystyk silnika SW 400. II Sympozjum AUTOMA-SIL'94, Poznań 1994, str.129-136

37.    W. Ochocki, A. Urbaniak, R. Sobkowiak, P. Rybarczyk, R. Klaus  : Automatyzacja Pracy Silnika, Etap I Temat KBN nr 7 0674 91 01 na zlecenie dra hab.inż. J. Szlagowskiego, Poznań 1992

38.    R.Sobkowiak, W. Ochocki, R. Klaus, P. Rybarczyk, A. Żurad : Automatyzacja pracy silnika koparki i ładowarki, Etap IV Temat 9.9 (CPBP 02.13), 1990

39.   Z. Szwaja, W. Ochocki, R. Sobkowiak, R. Klaus : Studium Zagadnienia Automatyzacji Pracy Pompy Wtryskowej Silnika Koparki, Etap I Temat CPBP 02.13/T.2.3,  Poznań 1987

40.   Z. Szwaja, W. Ochocki, R. Sobkowiak, R. Klaus, A. Żurad : Opracowanie i Realizacja Stanowiska do Badań nad Optymalizacją Pracy Silników Koparki i Ładowarki, Etap II Temat CPBP 02.13/T.9.9,  Poznań 1988