Prace inżynierskie i magisterskie

dr hab. inż. Maciej Komosiński, prof. PP

Jeśli masz określony temat, który chciał(a)byś realizować w ramach pracy inżynierskiej lub magisterskiej – umów się na rozmowę. Mile widziane są tematy dotyczące symulacji, optymalizacji, ewolucji, wizualizacji, sztucznej inteligencji, i gier. Możliwe są też powiązania informatyki z medycyną, psychologią, biologią, kognitywistyką, chemią i fizyką, a także ekonomią i muzyką (sztuką). Przykładowe propozycje tematów:
 
 

Typ Tematyka Zadanie
inż/mgr Otwarta nauka Więcej tutaj.
inż/mgr Program wspomagający projektowanie wirtualnych organizmów Fred3: Rozwój profesjonalnego, przyjaznego edytora agentów określonych modelem Framsticks. Więcej: materiały (FRED i SDK). Poprzednia wersja jest tu.
inż/mgr Sieciowy interfejs graficzny dla serwera Framsticks Interfejs GUI (klient sieciowy) dla Framsticks – ulepszenie istniejącej wersji w pythonie.
inż/mgr Implementacja selekcji konwekcyjnej w algorytmach ewolucyjnych i środowisku ECJ Materiały: selekcja konwekcyjna (przeczytaj artykuły) i ECJ.
mgr Symetria ciała w ewolucji symulowanych organizmów Analiza symetrii powstających w ewolucji organizmów – z wykorzystaniem istniejącej miary symetrii. Badanie ciągle otwartego problemu w biologii.
mgr Złożoność rozwiązań w ewolucji swobodnej i koewolucji Symulacja ewolucji swobodnej / koewolucji. Badanie procesów ewolucyjnych (jakie pojawiają się zachowania w obu populacjach, jak zmienia się przystosowanie...) i wzrostu złożoności osobników. Możliwy wariant tej pracy dotyczy ewolucji komunikacji i języka, a inny wariant – najróżniejszych konfiguracji typu drapieżnik-ofiara.
mgr Optymalizacja konstrukcji statycznych Symulator brył sztywnych lub elastycznych i optymalizacja struktur fizycznych, np. przy wykorzystaniu ODE engine albo Bullet.
mgr Genetyczna reprezentacja generatywna ...w środowisku Framsticks przy użyciu SDK.
mgr Genetyczna reprezentacja wykorzystująca mechanizmy ekspresji genów ...w środowisku Framsticks przy użyciu SDK.


W sprawie wyjaśnienia zakresu i zainteresowania tematami proszę kontaktować się osobiście – im wcześniej, tym większe szanse na ustalenie najbardziej odpowiedniego tematu.

Ciekawsze prace zrealizowane w poprzednich latach:

  • Wykorzystanie autoenkodera neuronowego do dynamicznego wygładzania krajobrazu podczas optymalizacji
  • Zastosowanie algorytmów heurystycznych w entropowej kompresji danych
  • Program do nauki gry na instrumencie klawiszowym
  • Wykrywanie gestów dłoni w przestrzeni trójwymiarowej przy pomocy stereowizji i obliczeń na GPU – filmy: [1], [2], [3], [4].
  • Spontaniczna ewolucja początków komunikacji w warunkach konfliktu interesów
  • Ewolucyjna optymalizacja topologii i wag sieci neuronowych
  • Ewolucyjny system konstruktywnej indukcji cech z wykorzystaniem klasyfikatora k-NN

Jakich programów używać do pisania pracy? Polecam LaTeX/BibTex oraz, dla lubiących GUI, LyX'a – warto zainwestować czas by je poznać, bowiem ten czas potem wielokrotnie się zwróci. Do LaTeX'a mamy oficjalny styl PP. Zanim zaczniesz pisać pracę, zapoznaj się ze wskazówkami [1] oraz [2]. Staraj się ich przestrzegać – praca która powstanie będzie bardziej profesjonalna; zmniejszy się liczba uwag, wymaganych zmian i poprawek.

Aby zapoznać się ze współczesnym stanem wiedzy na dany temat i znaleźć pozycje literaturowe, poszukaj artykułów w wyszukiwarce CiteSeer lub stań na ramionach gigantów by, jak Isaak Newton, widzieć więcej. Nowatorskie wyniki pracy mogą zostać opublikowane.