[Polski]
Dawid Weiss
Jak pisać pracę magisterska?
http://www.cs.put.poznan.pl/dweiss/xml/students/praca/index.xml
Czemu służy ta strona?

Myślę, że na Wydziale Informatyki brakuje Centralnego Repozytorium Materiałów Reużywalnych, tak często pomocnych przy pisaniu prac inżynierskich/ magisterskich. Materiały te to między innymi ujednolicone style do różnych systemów składu tekstu, logo naszej uczelni i wydziału w formie cyfrowej, odsyłacze do materiałów o typografii, interpunkcji etc. Wszystkie te elementy wpływają co prawda jedynie na wygląd, a nie na treść pracy, jednak uważam, iż estetyka pracy jest równie ważna co jej treść merytoryczna (nikt nie chce jeść dobrego posiłku brudnymi sztućcami).

Wskazówki

Dokumenty i odnośniki poniżej mają na celu wprowadzenie w podstawy typografii i układania szaty graficznej.

Elementy graficzne

Materiały do dowolnego użycia w pracy.

Materiały inne

W Instytucie jest dostępna akademicka licencja na XEPa [outlink], komercyjny procesor formatu XSL:FO. Proszę zgłaszać się do wykładowcy o zainstalowanie w laboratoriach XEPa z licencją (proszę podać mnie jako kontakt w tej sprawie).


(c) Dawid Weiss. All rights reserved unless stated otherwise.