Krzysztof Krawiec


Home

Research:

edit SideBar

Przedmiot obieralny dla 6 semestru kierunku Informatyka (studia dzienne).

Ankieta oceny wykładu

Prowadzący wykład:

 • dr hab. inż. Krzysztof Krawiec (W, L)
 • dr hab. inż. Szymon Wilk (W, L)
 • dr inż. Tomasz Pawlak (L)
 • mgr inż. Iwo Błądek (L)
 • mgr inż. Michał Tomczyk (L)

Materialy dydaktyczne:

Laboratorium

Laboratorium koncentruje się na realizacji projektów informatycznych zorientowanych na zastosowania medyczne.

 • Decyzja o wyborze projektu musi zapaść najpoźniej na drugich zajęciach laboratoryjnych.
 • Projekty realizowane są w grupach dwuosobowych.
 • Postęp w pracach projektowych weryfikowany jest w kilku punktach kontrolnych (checkpoints) - patrz poniższy harmonogram.
  • Oceny cząstkowe wystawiane w punktach kontrolnych wpływają w sposób nieodwołalny na końcową ocenę z laboratorium.
 • Ocena końcowa z laboratorium nie wpływa na ocenę z wykładu.
 • Istnieje możliwość realizacji projektu zaproponowanego przez studentów, po akceptacji przez prowadzącego.

Harmonogram zajęć laboratoryjnych:

TydzieńTrybTemat
1WZajęcia organizacyjne + Prezentacja tematów projektów
2WPrezentacja tematów projektow - c.d. Wybór tematów przez studentów.
3WCheckpoint 1:Prezentacja i krótka specyfikacja projektu (20% oceny)
4K
5K
6K
7K
8K
9K
10K/P
9Grupa ACheckpoint 2 - Gotowy projekt. Prezentacja wstepna. Ocena cząstkowa
10Grupa BCheckpoint 2 - Gotowy projekt. Ocena cząstkowa
11Grupa AKonsultacje indywidualne
12Grupa BKonsultacje indywidualne
13WszyscyPrezentacje finalne
14WszyscyPrezentacje finalne
15WszyscyZaliczenie
 Pisemny opis rozpoznania problemu i szkic koncepcji. 

Lista projektów do realizacji na zajęciach laboratoryjnych:

Uwaga: poniższa lista uwzględnia głównie projekty K. Krawca, projekty prowadzone przez pozostałych prowadzących znaleźć można na stronach:

lub bezpośrednio u prowadzących.

Projekty związane bezpośrednio z urządzeniami diagnostycznymi:

 • Analiza danych o objętościach struktur mózgu pod kątem ich korelacji z wybranymi zaburzeniami (głównie ADHD)
 • Analiza danych z mikromacierzy z wykorzystaniem pakietu Bioconductor (KK)
 • Analiza kształtu ciała modzelowatego w obrazowaniu MRI (KK)
 • Symulator działania tomografu rentgenowskiego transmisyjnego KT (akwizycja obrazu przez rzutowanie i odtwarzanie przez rekonstrukcję z rzutów) (KK)
 • Symulator działania tomografu MRI (KK)
 • Wydawanie zapytań do bazy danych artykułów medycznych wspomagane słownikiem MeSH (w wydaniu angielskim lub polskim)
 • Przeglądarka obrazów 3D pochodzących z obrazowania OCT (Optical Coherence Tomography)
 • Algorytmy przetwarzania obrazów (głównie polepszanie jakości) dla obrazowania OCT (Optical Coherence Tomography)

Inne projekty:

 • System e-rejestracji z przypomnieniami o wizytach (TP)
 • Automatyczna ocena grubosci luski kosci skroniowej czaszki na podstawie tomografii komputerowej u osob z nieprzeziernym oknem akustycznym (KK/MP)
 • Optymalizacja procesu segmentacji mozgu z obrazow T1-zaleznych za pomoca kombinacji dostepnych narzedzi (BET, BSE) (KK/MP)
 • Integracja informacji z wielomodalnego obrazowania 3D w tomografii rezonansu magnetycznego - (rejestracja przestrzenna, generowanie przekrojów w trzech plaszczyznach, konwersja miedzy formatami dicom do nifti i nifti do dicom, wizualizacja z wybranymi look-up-tables) (KK/MP)

Projekty realizowane we wcześniejszych edycjach przedmiotu

 • Telekonsultacje + rozwiniecie mobilne AJAX
 • Aplikacja: baza danych pacjentow na serwerze + rozwiniecie mobilne
 • Narzedzie przetwarzania obrazow 2D/3D na kartach graficznych, z wizualizacja (przekroje), CGfx
 • DICOM: Klient/biblioteka do serwera DICOM
 • Atlasy medyczne/przypadki wzorcowe: Java Server Faces, AJAX,
 • Określanie typu dysplazji stawu biodrowego metoda GRAFA (USG, poradnia preluksacyjna)
 • DICOM: protokol: MS Visual Studio
 • Mini-telekonsultacje z uzyciem Google Toolkit
 • Applet do wstepnej obrobki i uploadu zdjec do portala telemedycznego
 • Symulator tomografu rentgenowskiego transmisyjnego CT (Akwizycja obrazu przez rzutowanie i odtwarzanie przez rekonstrukcję z rzutów)
 • Przeglądarka bardzo dużych bitmap (np. 50000x100000 pikseli)

W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość realizacji laboratorium w formie napisania kilkudziesięciostronicowego eseju na wybrany temat dotyczący informatyki medycznej (realizacja jednoosobowa). Przykładowe tematy takich esejów: Informatyka w systemach monitorowania stanu pacjenta (intensywna terapia) Telekonsultacje, Teleoperacje, Neuroprotezy (protezy zmysłów), Sztuczne narządy, Robotyka w medycynie, Nanotechnologie w medycynie, Systemy zarządzania informacją o pacjencie (HIS, Hospital Information Systems) - przegląd rynku (Polska) Systemy zarządzania informacją o pacjencie (HIS, Hospital Information Systems) - przegląd rynku (świat) Systemy zarządzania procesem obrazowania medycznego (RIS, Radiology Information Systems) Systemy przechowywania i udostępniania medycznych danych obrazowych (PACS, Picture Archiving and Communication Systems) Standard DICOM - historia i najnowsze rozszerzenia Metody informatyczne w projektowaniu leków Aspekty informatyczne systemów monitorowania stanu pacjenta Medycyna oparta na faktach (Evidence-based medicine) Informatyka farmaceutyczna (Pharmacy informatics) - przegląd Standardy HL7 Standard ICD (International Classification of Diseases) Elektroniczne systematyzacje terminologii medycznej na przykładzie SNOMED Przegląd najnowszych systemów wspomagania decyzji klinicznych Elektroniczna karta pacjenta (Electronic Patient Record) - najnowsze tendencje


Powered by PmWiki