From Krzysztof Krawiec

Zajecia: InformatykaWMedycynie

Przedmiot obieralny dla 6 semestru kierunku Informatyka (studia dzienne).

Ankieta oceny wykładu

Prowadzący wykład:

Materialy dydaktyczne:

Laboratorium

Laboratorium koncentruje się na realizacji projektów informatycznych zorientowanych na zastosowania medyczne.

Harmonogram zajęć laboratoryjnych:

TydzieńTrybTemat
1WZajęcia organizacyjne + Prezentacja tematów projektów
2WPrezentacja tematów projektow - c.d. Wybór tematów przez studentów.
3WCheckpoint 1:Prezentacja i krótka specyfikacja projektu (20% oceny)
4K
5K
6K
7K
8K
9K
10K/P
9Grupa ACheckpoint 2 - Gotowy projekt. Prezentacja wstepna. Ocena cząstkowa
10Grupa BCheckpoint 2 - Gotowy projekt. Ocena cząstkowa
11Grupa AKonsultacje indywidualne
12Grupa BKonsultacje indywidualne
13WszyscyPrezentacje finalne
14WszyscyPrezentacje finalne
15WszyscyZaliczenie
 Pisemny opis rozpoznania problemu i szkic koncepcji. 

Lista projektów do realizacji na zajęciach laboratoryjnych:

Uwaga: poniższa lista uwzględnia głównie projekty K. Krawca, projekty prowadzone przez pozostałych prowadzących znaleźć można na stronach:

lub bezpośrednio u prowadzących.

Projekty związane bezpośrednio z urządzeniami diagnostycznymi:

Inne projekty:

Projekty realizowane we wcześniejszych edycjach przedmiotu

W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość realizacji laboratorium w formie napisania kilkudziesięciostronicowego eseju na wybrany temat dotyczący informatyki medycznej (realizacja jednoosobowa). Przykładowe tematy takich esejów: Informatyka w systemach monitorowania stanu pacjenta (intensywna terapia) Telekonsultacje, Teleoperacje, Neuroprotezy (protezy zmysłów), Sztuczne narządy, Robotyka w medycynie, Nanotechnologie w medycynie, Systemy zarządzania informacją o pacjencie (HIS, Hospital Information Systems) - przegląd rynku (Polska) Systemy zarządzania informacją o pacjencie (HIS, Hospital Information Systems) - przegląd rynku (świat) Systemy zarządzania procesem obrazowania medycznego (RIS, Radiology Information Systems) Systemy przechowywania i udostępniania medycznych danych obrazowych (PACS, Picture Archiving and Communication Systems) Standard DICOM - historia i najnowsze rozszerzenia Metody informatyczne w projektowaniu leków Aspekty informatyczne systemów monitorowania stanu pacjenta Medycyna oparta na faktach (Evidence-based medicine) Informatyka farmaceutyczna (Pharmacy informatics) - przegląd Standardy HL7 Standard ICD (International Classification of Diseases) Elektroniczne systematyzacje terminologii medycznej na przykładzie SNOMED Przegląd najnowszych systemów wspomagania decyzji klinicznych Elektroniczna karta pacjenta (Electronic Patient Record) - najnowsze tendencje

Retrieved from http://www.cs.put.poznan.pl/kkrawiec/wiki/?n=Zajecia.InformatykaWMedycynie
Page last modified on June 12, 2018, at 10:44 AM