Krzysztof Krawiec


Home

Research:

edit SideBar

Wykład: Krzysztof Krawiec
Laboratoria: Marcin Szubert

Opis przedmiotu

Celem przedmiotu jest zaznajomienie słuchaczy z wybranymi aspektami teoretycznymi i praktycznymi wielowymiarowej analizy danych, uczenia maszynowego (w szczególności sztucznych sieci neuronowych), i analizy szeregów czasowych.

Program wykładów i zajęć laboratoryjnych:

  1. Analiza głównych składowych.
  2. Sieci neuronowe uczone w sposób nadzorowany.
  3. Analiza szeregów czasowych i prognozowanie.

Materiały do wykładu (PDF)


Powered by PmWiki