From Krzysztof Krawiec

Zajecia: EksploracjaDanych

Wykład: Krzysztof Krawiec
Laboratoria: Marcin Szubert

Opis przedmiotu

Celem przedmiotu jest zaznajomienie słuchaczy z wybranymi aspektami teoretycznymi i praktycznymi wielowymiarowej analizy danych, uczenia maszynowego (w szczególności sztucznych sieci neuronowych), i analizy szeregów czasowych.

Program wykładów i zajęć laboratoryjnych:

  1. Analiza głównych składowych.
  2. Sieci neuronowe uczone w sposób nadzorowany.
  3. Analiza szeregów czasowych i prognozowanie.

Materiały do wykładu (PDF)

Retrieved from http://www.cs.put.poznan.pl/kkrawiec/wiki/?n=Zajecia.EksploracjaDanych
Page last modified on May 29, 2015, at 09:47 AM