Krzysztof Krawiec


Home

Research:

edit SideBar

Opisy wybranych projektów zrealizowanych w zeszłych latach

Tematy niektórych projektów zrealizowanych w zeszłych latach

 • Scale-independent partial matching via signatures
 • Context classification for vehicle detection
 • Simple depth from one image
 • Analiza jakości kompozytów
 • Wygaszacz ekranu blokujący dostęp do komputera w momencie oddalenia się użytkownika i przywracający dostęp po jego powrocie
 • Speed camera - pomiar prędkości ruchu obiektu (pojazdu) na podstawie obrazu wideo
 • Stabilizacja obrazu i detekcja ruchu (z ruchomej kamery)
 • Przetwarzanie obrazów z wykorzystaniem obliczeń na kartach graficznych (GPGPU, zob.: http://gpgpu.org/)
 • Virtual tablet - rejestracja ruchów pisaka nad kartką papiery przy pomocy kamery (zob. porównywalny projekt http://www.deep-shadows.com/hax/vtablet.htm)
 • detekcja defektów w zdjęciach RTG odlewów żeliwnych
 • Ocena ilości skrobi w jabłkach
 • Przeglądarka dużych map bitowych,
 • Rozpoznawanie ręcznie pisanych znaków,
 • Edytor graficzny programów przetwarzania i analizy obrazu,
 • Identyfikacja osób na podstawie odcisków palców,
 • Rozpoznawanie obiektów w zdjęciach lotniczych,
 • modelowanie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń.
 • implementacja algorytmów segmentacji obrazu,
 • tworzenie indeksów w obrazowych bazach danych,


Powered by PmWiki