Krzysztof Krawiec


Home

Research:

edit SideBar

Tematy projektów w roku 2011

 1. Robot mobilny oparty na platformie netbookowej i klockach LEGO Robotics
  • udostępniamy klocki, netbook we własnym zakresie
 2. Poprawa rozdzielczości obrazu na podstawie sąsiednich klatek z sekwencji wideo o niższej rozdzielczości (hasło: super resolution)
  • Dane: sekwencja wideo (kilka-kilkanaście kolejnych klatek) w "niskiej" rozdzielczości
  • Cel: wygenerowanie klatki w wyższej rozdzielczości o lepszej jakości obrazu
 3. Poprawa rozdzielczości obrazu (hasło: super resolution)
  • Dane: pojedynczy obraz w "niskiej" rozdzielczości
  • Cel: wygenerowanie powiększonego obrazu o dobrej jakości w wyższej rozdzielczości
 4. Rekonstrukcja 3D obiektu na podstawie sekwencji obrazów
  • Dane: zbiór zdjęć obiektu z różnych stron (zrobionych naokoło obiektu)
  • Cel: rekonstrukcji modelu 3D przedstawianego obiektu
 5. Przybliżona rekonstrukcja 3D krajobrazu na podstawie sekwencji obiektów "z lotu ptaka"
  • Dane: sekwencja kolejnych obrazów (teren z lotu ptaka, wideo z wnętrza budynku np. korytarza itp)
  • Cel: oszacowanie modelu 3D krajobrazu + naniesienie zdjęć na powstały model 3D
 6. Stworzenie jednego dużego obrazu ze zbioru mniejszych obrazów
  • Dane: zbiór zdjęć
  • Cel: stworzenie jednego obrazu powstałego ze "zlepienia" zdjęć wejściowych
 7. Rozpoznawanie nauczonych obiektów i obliczenie ich pozycji, rozmiaru i orientacji w obrazie
  • Dane: 1) zdjęcia kilku obiektów z różnych stron, 2) przetwarzany obraz
  • Cel: Rozpoznanie obiektów widocznych w obrazie oraz obliczenie współrzędnych referencyjnego prostopadłościanu opisanego na danym obiekcie
 8. Zaimplementowanie algorytmu rozpoznawania (i detekcji) twarzy.
  • Dane: 1) baza danych zdjęć twarzy, 2) przetwarzane zdjęcie z twarzą (lub twarzami)
  • Cel: Zlokalizowanie twarzy w zdjęciu i stwierdzeniu czy należy do którejś osoby z bazy danych
 9. Wykrycie oraz zlokalizowanie na zdjęciach satelitarnych/lotniczych budynków.
  • Dane: zdjęcie
  • Cel: wyznaczenie miejsc w obrazie na których znajdują się poszczególne budynki.
 10. Wykrycie oraz zlokalizowanie (np. na zdjęciach lotniczych lub z kamer CCTV) samochodów.
  • Dane: zdjęcie
  • Cel: wyznaczenie miejsc w obrazie na których znajdują się poszczególne samochody.
 11. Śledzenie wskazanego obiektu w sekwencji wideo. Obiekt może się poruszać, chwilami być częściowo (lub całkowicie) zasłonięty itp.
  • Dane: 1) sekwencja wideo, 2) wskazanie śledzonego obiektu (współrzędne, obwiednia, itp.)
  • Cel: Wyznaczanie współrzędnych obiektu na kolejnych klatkach.


Powered by PmWiki