Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


Pasek boczny

sk1:zagadnienia-test

Zagadnienia na test (2019)

Ogólne

 • kojarzyć powtarzające się na zajęciach skróty, nazwy organizacji, rodzin standardów etc.
 • dla wszystkich wspomnianych w wymaganiach narzędzi / komend być w stanie:
  • ocenić czy są poprawne
  • przewidzieć co zrobią
  • zinterpretować wynik

1. Wstęp i model warstwowy sieci

 • znać warstwy modelu warstwowego (zarówno ISO/OSI jak i TCP/IP)
 • dla każdej warstwy wiedzieć za co odpowiada
 • kojarzyć tradycyjne nazwy wiadomości na poszczególnych warstwach
 • kojarzyć pojęcia kapsułkowanie (enkapsulacja), PDU, MTU

2. Adresacja IP

 • wiedzieć jak rozdzielana jest pula adresów IP
 • rozróżniać adres sieci, urządzeń, rozgłoszeniowy, wiedzieć co to maska sieci
 • wiedzieć jakie adresy nie mogą być używane przez urządzenia
 • umieć dla poddanego adresu określić klasę
 • znać domyślne maski dla klas A, B i C
 • umieć dla podanego adresu i maski wyznaczyć:
  • adres sieci
  • adresy, z których mogą korzystać urządzenia w tej sieci
  • adres rozgłoszeniowy
 • znać zakresy adresów:
  • multicastowych
  • bloków prywatnych dla każdej klasy
  • pętli zwrotnej i adres localhosta
 • umieć podzielić sieć na podsieci
 • umieć agregować sieci

3. Podstawowe narzędzia sieciowe

 • kojarzyć nazewnictwo kart sieciowych w Linuksie
 • wiedzieć że są interfejsy fizyczne i wirtualne
 • znać komendy do:
  • wyświetlenia listy interfejsów sieciowych
  • włączenia / wyłączenia interfejsu
  • wyświetlenia listy adresów IP interfejsów
  • dodania / zmiany / usunięcia adresu IP
  • sprawdzenia, czy jest łączność między dwoma adresami IP
 • rozróżniać za co odpowiada komenda ip link, a za co ip addr

4. Warstwa fizyczna

 • wiedzieć, że karty wykrywają łączność na warstwie fizycznej, kojarzyć że można tą informację odczytać programowo / z diody przy gnieździe
 • kojarzyć co to jest autonegocjacja i do czego jest potrzebna
 • wiedzieć kiedy stosować kabel prosty a kiedy skrosowany, kojarzyć Auto MDI-X
 • wiedzieć o możliwości zaistnienia kolizji, rozumieć co to jest domena kolizyjna i kojarzyć mechanizm CSMA/CD
 • kojarzyć górny/dolny limit na wielkość ramki ethernetowej
 • kojarzyć narzędzie ethtool
 • wiedzieć czym są i jak działają repeater i hub

4÷5. Warstwa łącza danych

 • o adresie fizycznym (adresie MAC):
  • wiedzieć jak wygląda, skąd się bierze, kojarzyć podział adresu na OUI i NIC
  • kojarzyć bit określający czy adres jest multicastowy
  • kojarzyć komendy do wyświetlania adresu
  • wiedzieć że można zmienić używany MAC
 • kojarzyć budowę ramki Ethernet II
 • rozumieć co to jest domena rozgłoszeniowa
 • wiedzieć jak działają mosty i przełączniki
 • kojarzyć do czego jest protokół drzewa rozpinającego

6. IPv4, ICMP, ARP

 • znać ograniczenia IP na długość pakietu
 • kojarzyć pole TTL, wiedzieć czemu służy i jak się zmienia
 • wiedzieć po co jest fragmentacja i kiedy jest wykonywana
 • znać rolę protokołów ICMP i IGMP
 • kojarzyć typy wiadomości ICMP
 • znać rolę protokołu ARP
 • kojarzyć narzędzia arp / ip neigh oraz arping

7. Trasowanie – wstęp, routing statyczny w Linuksie

 • rozróżniać co to jest trasowanie, uzupełnianie tablicy tras i protokół trasowania
 • znać podział protokołów trasowania
 • wiedzieć jak zbudowana jest tablica tras:
  • wiedzieć jakie informacje musi mieć każdy wpis w tabeli
  • co to jest trasa domyślna
  • jak można opisać trasę do docelowej sieci
  • wiedzieć czym jest metryka trasy
 • na podstawie tablicy tras umieć wskazać którędy dane będą przesyłane
 • umieć skonstruować kompletną tablicę tras znając topologię sieci
 • znać polecenia do manipulacji tablicą tras w Linuksie
 • wiedzieć co to jest IP forwarding w Linuksie
 • wiedzieć co to jest router (w szczególności: odróżniać domowy "router" od routera)

8. Urządzenia CISCO: wstęp, konfiguracja interfejsów, routing statyczny

 • kojarzyć że sprzęt CISCO z fabrycznymi ustawieniami da się skonfigurować tylko po porcie szeregowym
 • wiedzieć że na urządzeniach CISCO są różne poziomy uprawnień i kojarzyć że różnią się znakiem zachęty (promptem)
 • kojarzyć komendy systemu CISCO IOS
 • kojarzyć jak CISCO nazywa interfejsy
 • kojarzyć interfejsy Serial, kojarzyć role DCE i DTE

9. Protokół OSPF

 • wiedzieć jakimi informacjami wymieniają się trasowniki
 • wiedzieć jak OSPF:
  • liczy koszt łącza
  • liczy koszt trasy
  • wybiera najlepsze trasy
 • kojarzyć co trzeba skonfigurować do poprawnego działania OSPF

10. Sieci wirtualne (VLAN)

 • znać pojęcia
  • VLAN
  • 802.1Q
  • trunk port
 • wiedzieć
  • czym jest VLAN
  • jak wygląda komunikacja wewnątrz VLAN
  • jak wygląda komunikacja między różnymi sieciami VLAN
  • do czego używa się VLANów
  • na jakiej warstwie pracują sieci VLAN
  • na czym polega konfiguracja VLANów na przełączniku
  • jak łączy się przełączniki używające VLANów ze sobą
  • jak łączy się przełączniki używające VLANów z routerami

11. Protokoły warstwy transportowej

 • wiedzieć że port / numer portu to adres warstwy transportowej który pozwala adresować proces w systemie
 • rozumieć jakie adresy / numery (i dlaczego te) pozwalają zaliczyć wiadomość do konkretnego połączenia
 • rozumieć że każdy protokół warstwy transportowej ma osobną pulę portów
 • kojarzyć podział portów na uprzywilejowane (do 1024), user ports i efemeryczne
 • kojarzyć że program może czekać na połączenie (słuchać) lub próbować się połączyć ze słuchającym programem
 • kojarzyć komendy ss/netstat i netcat/socat
 • znać i rozumieć cechy UDP:
  • bezpołączeniowy, bezstanowy
  • przesyła wiadomości bez gwarancji dostarczenia
  • brak kontroli przepływu
  • ograniczenie rozmiaru paczki danych
 • znać i rozumieć cechy TCP:
  • stanowy, połączeniowy
  • strumieniowy
  • z kontrolą przepływu
  • z gwarancjami dostarczenia (przy braku awarii)
 • kojarzyć przykładowe zastosowania protokołów UDP i TCP

12. Filtrowanie ruchu – firewall

 • znać i rozumieć podział łańcuchów ze względu na:
  • miejsce wystąpienia (prerouting, input, forward, output, postrouting)
  • przeznaczenie (filter, nat, mangle, …)
 • umieć wybrać właściwy łańcuch dla podanej reguły
 • wiedzieć jak rozpatrywany jest łańcuch reguł (kolejność reguł, polityka, kiedy kończy się przeglądanie reguł)
 • wiedzieć co oznaczają cele ACCEPT, DROP, REJECT i jaka jest różnica między DROP a REJECT
 • na podstawie listy reguł określić jak system zareaguje na podany ruch
 • kojarzyć komendy konfigurujące filtrowanie ruchu
 • kojarzyć używane w trakcie zajęć rozszerzenia iptables
 • rozumieć co to znaczy że firewall jest stanowy

13. Filtrowanie ruchu – NAT

 • wiedzieć jaki problem rozwiązuje NAT
 • wiedzieć jakie problemy wprowadza NAT
 • znać ideę:
  • source NAT (i rozróżniać w iptables SNAT i maskaradę)
  • destination NAT
 • rozumieć które adresy, na jakie adresy i na którym etapie przetwarzania pakietu trzeba przepisywać

13. DHCP

 • kojarzyć jak wygląda transakcja DHCP – odkrywanie serwerów, żądanie adresu, odnawianie adresu, uwalnianie adresu
 • wiedzieć co to jest pula adresów, dzierżawa, wiedzieć po co jest czas dzierżawy
 • kojarzyć że DHCP pozwala na przesłanie dodatkowych opcji
sk1/zagadnienia-test.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/02 14:51 przez jkonczak