Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


Pasek boczny

sk1:vlan

VLAN

Materiały o VLANach

Topologia fizyczna sieci – urządzenia i połączenia między nimi

W ramach fizycznej topologii można tworzyć sieci wirtualne – VLANy.

Przykładowo firmową sieć (fizyczną) można podzielić na sieci:

 • dla pracowników – serwer domeny AD i komputery pracowników
 • dla działu administracji (księgowość, płace, etc.) – serwery baz danych i komputery pracowników
 • służącą do zarządzania siecią – dostęp do konfiguracji urządzeń sieciowych
 • bezprzewodowe punkty dostępowe dla gości

Typowo do budowy sieci VLAN używa się zarządzanych przełączników, a ruch z sieci wirtualnych trafia na router (i firewall) który decyduje o trasowaniu do/z internetu jak i między VLANami.

Sieci VLAN są identyfikowane przez numer (VID) z zakresu 1÷4094.
CISCO i VLAN nr 1

Zalety sieci VLAN:

 • możliwość zmiany "fizycznej" topologii sieci bez zmiany sprzętu
 • separacja urządzeń
 • ograniczanie ruchu rozgłoszeniowego

Łączenie switchy użwających VLAN ze sobą

 • "naiwne" łączenie
 • trunk / vlan tagging / 802.1Q
  • native vlan

Konfiguracja switchy CISCO

Konfiguracja przełączników (switchy) CISCO:

 • tryb użytkownika >
  • enable – wejście w tryb uprzywilejowany
 • tryb uprzywilejowany #
  • show interfaces status – pokazanie listę i stan interfejsów
  • configure terminal (conf t) – wejście w tryb konfiguracji
  • show vlan [brief] (sh vlan [br]) – pokazanie konfiguracji vlanów
  • show interfaces trunk – pokazanie aktywnych połączeń typu trunk
 • tryb konfiguracji (config)#
  • vlan <nr_vlana> – wejście w konfigurację sieci vlan
   • name <nazwa> – nazwanie vlana
  • interface <nazwa_interfejsu> – konfiguracja interfejsu, np.
   interface FastEthernet 0/1 (interface Fa0/1)
  • interface range <lista interfejsów> – konfiguracja wielu interfejsów naraz, np.
   interface range FastEthernet 0/1-5, FastEthernet 0/11-15
 • tryb konfiguracji interfejsu (config-if)#
  • switchport access vlan <nr_vlana> – dołącza port do wybranego vlanu, np.
   switchport access vlan 5
  • switchport mode access – ustawia port by nie był trunkiem
  • switchport trunk encapsulation dot1q – ustawia by używać standardu kropka 1 q, czyli 802.1Q, do połączeń typu trunk na tym porcie
  • switchport mode trunk – ustawia port by był trunkiem

VLAN a STP – MSTP i pomysły CSICO

Przykład konfiguracji i diagnostyki switchy CISCO:

Konfiguracja na Linuksie

VLAN w Linuksie:

 • ip -d l wyświetlanie list interfejsów z detalami (pełne polecenie: ip --detail link show)
 • ip l add link <nazwa_nadinterfejsu> <nazwa_nowego_interfejsu> type vlan id <numer_vlan>
  dodanie interfejsu reprezentującego vlan, np:
  ip l add link eth0 eth0.2 type vlan id 2
 • ip l del <nazwa> usunięcie interfejsu

Przykład konfiguracji routera na Linuksie:

Konfiguracja routerów CISCO

 • tryb konfiguracji (config)#
  • interface <nazwa_interfejsu>.<numer_podinterfejsu> – konfiguracja podinterfejsu, np.
   interface FastEthernet 0/1.5 (skracając: interface Fa0/1.5)
 • tryb konfiguracji podinterfejsu (config-subif)#
  • encapsulation dot1Q <numer_vlana> – przypisanie interfejsu do sieci vlan, np:
   encapsulation dot1Q 5
  • ip address <adres> <maska>
 • tryb konfiguracji interfejsu (config-if)#
  • no shut– żeby podinterfejs działał, trzeba włączyć cały interfejs

Przykładowa konfiguracja routera CISCO:

sk1/vlan.txt · ostatnio zmienione: 2020/05/19 13:18 przez jkonczak