Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


Pasek boczny

sk1:nf_nat

NAT w systemie Linux - ćwiczenia

Przygotowanie sieci do zajęć

Ustawienia dla zajęć w salach laboratoryjnych

Ustawienia dla zajęć zdalnych

Zadania

 1. Ustaw na PC2 maskaradę adresów tak, żeby PC3 mógł korzystać z internetu
 2. (wersja w sali lab.) Sprawdź czy PC3 może łączyć się z PC1. Dodaj regułę korzystającą z celu SNAT która na to pozwoli
  (wersja zdalna) Usuń maskaradę adresów, zamiast niej dodaj regułę korzystającą z celu SNAT która pozwoli komputerowi PC3 komunikować się z PC1
 3. Używając wiresharka lub tcpdumpa1) zobacz na każdym kolejnym komputerze jakie adresy ma ustawiony pakiet wysłany z PC3 do PC1
 4. Włącz na PC3 program nasłuchujący na wybranym porcie
  Przykładowe polecenie: socat tcp-l:<wybrany_port>,fork,reuseaddr exec:'bash -c "(hostname && date)"'
 5. Skonfiguruj PC2 tak, by PC1 mógł połączyć się z programem działającym na PC3 łącząc się na adres PC2
 6. Skonfiguruj PC2 tak, by PC1 mógł połączyć się z serwerem SSH działającym na PC3 używając adresu PC2 i portu innego niż 22.
 7. Używając wiresharka zobacz jak modyfikowane są pakiety z powyższych poleceń
 8. Zmień TTL pakietów przechodzących przez PC2 z PC3 do PC1 na 1, zaobserwuj (w wiresharku) co się dzieje
 9. Skonfiguruj PC2 tak, by ruch z wybranego zakresu portów trafiał do PC3
1) przykładowa komenda: tcpdump -s0 -vv -i <ifname>
sk1/nf_nat.txt · ostatnio zmienione: 2020/06/08 19:11 przez jkonczak