Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


Pasek boczny

sk1:cisco_wstep

[Ekstra] Katalog /dev/

Podstawowa struktura katalogów w Linuksie:

Katalog /dev/ jest przeznaczony do plików reprezentujących urządzenia.

Dla przykładu:

 • /dev/sda – pierwszy dysk twardy,
 • /dev/snd/hw* – karty dźwiękowe,
 • /dev/null – czarna dziura (data sink),
 • /dev/mem – pamięć RAM,
 • /dev/input/mice – myszy.

Pliki /dev/tty* to pliki reprezentujące urządzenie terminala.
Pliki /dev/ttyS* to pliki reprezentujące urządzenie terminala szeregowego.

RS-232 (Przypomienie z innych przedmiotów)

RS-232 - standard szeregowej transmisji danych. Kiedyś bardzo rozpowszechniony w informatyce. Dawniej łączono terminal z komputerem po RS-232, potem używano go do łączenia PC i podłączania urządzeń zewnętrznych do PC. Został zastąpiony przez standard USB, jednak w tej chwili wciąż wiele urządzeń wciąż korzysta / wspiera ten protokół. Na jego bazie powstało wiele nowych i powiązanych protokołów.

Cisco używa części standardu RS-232 dotyczącej komunikacji do łączenia swoich produktów przez port zwany konsolą (console) z komputerami. Nie używa jednak standardowych gniazd, port konsoli jest gniazdem 8P8C.
Dla zainteresowanych: niestandardowe kable i złącza CISCO

W niektórych komputerach i w laptopach nie montuje się portów COM, w razie potrzeby należy skorzystać z konwerterów usb-serial.

Obsługa portu COM (nazwa portu szeregowego obsługującego standard RS-232 w komputerach) możliwa jest przy pomocy następujących narzędzi:

 • Linux:
  • minicom [-s]
  • picocom [-b9600] /dev/ttyS0 (wyjście z picocom: ctrl+a ctrl+q)
 • Windows:
  • hyperterminal (tylko do Windows XP)
  • putty

Parametry: ilość bitów danych, stopu i parzystość (8N1), prędkość (9600, 115200), sterowanie przepływem…

CISCO IOS

Większość urządzeń CISCO pracuje pod kontrolą systemu IOS.

Slajdy

Poruszanie się w konsoli CISCO - http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios/12_2/configfun/configuration/guide/ffun_c/fcf001.html

no … – odwraca działanie komendy
Tryb użytkownika - prompt >

 • ping <ip>
 • traceroute <ip> [numeric]
 • show … - pozwala na pokazanie (w tym trybie tylko części) stanu i ustawień
 • enable - przechodzi do trybu uprzywilejowanego

Tryb uprzywilejowany - prompt #

 • show … - pozwala na pokazanie stanu i ustawień
 • show interfaces - (długa) informacja o interface'ach sieciowych
 • show ip interface brief - podsumowanie interface'ów sieciowych
 • show ip route - informacje o routingu (tablica tras)
 • show ip route <ip> - pokazanie trasy jaka jest wybierana do <ip>
 • configure terminal przechodzi do trybu konfiguracji

Tryb konfiguracji - prompt (config) #

 • hostname <nazwa> - ustawienia nazwy routera
 • router … - ustawienia protokołów routingu
 • interface <nazwa interface'u> - wejście w tryb ustawień podanego interface'u - prompt (config-if) #, np:
  interface Fa 0/0 – FastEthernet (ethernet 100Mbit)
  interface Gi 0/0 – GigaEthernet (ethernet 1Gbit)
  interface Se 0/0 – Serial (szeregowegy)
  Oznaczenie 0/0 wskazuje gdzie na routerze znajduje się port interfejsu – który moduł, która karta rozszerzeń, który port etc. [1] [2]
  Polecenia w trybie konfiguracji interface'u:
  • ip address <adres> <maska> - ustawienie adresu, np:
   ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
  • no shutdown - włączenie interface'u
  • clock rate <prędkość> - (dla połączenia szeregowego) ustawienie zegara, np.
   clock rate 128000
 • ip route <adres> <maska> <ip następnego skoku> - dodanie trasy statycznej, np:
  ip route 172.16.0.0 255.255.0.0 192.168.0.254

Dodatkowo:

 • show running-config - konfiguracja (dostępna w trybie uprzywilejowanym)
 • exit wychodzi o jeden tryb w górę, działa do trybu uprzywilejowanego
 • disable wychodzi z trybu uprzywilejowanego (porównaj: enable)
 • end / ctrl+z cofa się do trybu uprzywilejowanego
 • do <komenda> pozwala wykonać komendę z wcześniejszego poziomu - np. komendę show ip route w trybie konfiguracji
 • ctrl+r odświeża bieżącą linię
 • ? podpowiada możliwe komendy i ich składnie
 • tab autouzupełnia komendy
 • komendy można skracać (póki są jednoznaczne), np. zamiast configure terminal wystarczy conf t
 • ctrl+shift+6 / ctrl+shift+6, x / ctrl+alt+6 przerywa hostname lookup / ping etc.
 • undebug all wyłącza debug all

Przykładowe wyniki poleceń

Łączenie routerów CISCO po połączeniu szeregowym

Używane połączenia szeregowe jest synchroniczne, tzn. potrzebuje zegara.

Urządzenia nie są równorzędne, tylko jedna strona może nadawać zegar - nadaje go DCE, podczas gdy DTE dostosowuje się do niego.

Przykładowa konfiguracja połączenia szeregowego jest na slajdach.

[Ekstra] sprzęt CISCO

WIC / HWIC / EHWIC to nazwy standardów kart rozszerzeń do sprzętu CISCO.

GBIC, SFP i SFP+ to standardy transceiverów; duża część sprzętu sieciowego wyższej klasy posiada złącza tego typu by umożliwić użycie dowolnego medium [transceiver = połączenie nadajnika i odbiornika]

[Ekstra] Symulacja routerów CISCO

Symulator: http://www.gns3.net/

przykładowy link gdzie da się znaleźć jakieś obrazy systemów: ftp://213.141.145.240/torrent/downloaded/ios/

sk1/cisco_wstep.txt · ostatnio zmienione: 2019/05/06 15:44 przez jkonczak