Statystyka i Analiza Danych (SiAD)

Grupy

poniedziałek: 8:00, 9:45; wtorek: 8:00

Konsultacje

wtorek, 9:45-13:15

Materiały do zajęć

Wszystkie materiały potrzebne podczas laboratorium znajdują się w repozytorium WebDAV przedmiotu.

Zadania domowe z R znajdują się na platformie DataCamp. Po pierwszych zajęciach proszę wypełnić kurs Introduction to R jako zadanie domowe.

Slajdy pokazywane podczas laboratorium znajdują się tu.

Polecam stronę kolegi Mateusza Lango, na której znajduje się wiele dodatkowych materiałów.

Opis instalacji Jupyter notebook z jądrem języka R - może przydać się jeśli chcecie rozwiązywać zadania laboratoryjne na własnym komputerze. Być może przydadzą się również dodatkowe informacje o tym jak poradzić sobie z instalacją na systemie Windows.

Organizacja zajęć i zasady zaliczenia

Karta ECTS przedmiotu.