Wspomaganie Decyzji (WD)

Grupy

czwartek: 8:00, 9:45

Konsultacje

wtorek, 9:45-11:15

Raport końcowy

Dokument z najważniejszymi punktami raportu końcowego

Materiały do zajęć

Wszystkie materiały potrzebne podczas laboratorium znajdują się w repozytorium WebDAV przedmiotu.

Polecam stronę kolegi Miłosza Kadzińskiego, na której znajduje się wiele dodatkowych materiałów.

Zbiory danych

Do przeprowadzenia analiz z wykorzystaniem metod wielokryterialnego wspomagania decyzji potrzebny będzie rzeczywisty zbiór danych (czyli zbiór danych udostępnionych w raporcie, bazie danych, magazynie, artykule, ...). Zbiór ten powinien mieć następujące cechy:

Organizacja zajęć i zasady zaliczenia