Wspomaganie Decyzji (WD)

Grupy

wtorek: 9:30, czwartek: 8:00, 9:30

Konsultacje

czwartek, 11:45-13:15

Proponowane oceny

Grupy: wtorek 9:45, czwartek 8:00, czwartek 9:45

Raport końcowy

Dokument z najważniejszymi punktami raportu końcowego

Wyniki oceny raportów

Grupy: wtorek 9:45, czwartek 8:00, czwartek 9:45

Materiały do zajęć

Wszystkie materiały potrzebne podczas laboratorium znajdują się w repozytorium WebDAV przedmiotu.

Polecam stronę kolegi Miłosza Kadzińskiego, na której znajduje się wiele dodatkowych materiałów.

Zbiory danych

Do przeprowadzenia analiz z wykorzystaniem metod wielokryterialnego wspomagania decyzji potrzebny będzie rzeczywisty zbiór danych (czyli zbiór danych udostępnionych w raporcie, bazie danych, magazynie, artykule, ...). Zbiór ten powinien mieć następujące cechy:

Organizacja zajęć i zasady zaliczenia