Systemy Operacyjne I

(30/05/2018) Wyniki z kolokwium i propozycje ocen

W sekcji Wyniki zamieściłem wyniki z kolokwium, wraz z propozycjami ocen z laboratoriów. Zgodnie z tym, co mówiłem na początku semestru, ocena końcowa zależy w 1/3 od oceny z kartkówek, projektu i kolokwium. Osoby, które nie zaliczyły kolokwium proszę o kontakt w celu ustalenia terminu poprawki.