Materiały do wykładu "Programowanie deklaratywne"Wykład 1: wykład1.black-white.pdf (173 kB)

Temat wykładu: Wprowadzenie do języka Prolog


Wykład 2: wykład2.black-white.pdf (294 kB) wykład2.color.pdf (322 kB)

Temat wykładu: Budowa składniowa i interpretacja programów prologowych


Wykład 3: wykład3.black-white.pdf (191 kB) wykład3.color.pdf (210 kB)

Temat wykładu: Listy, operatory i operacje arytmetyczne


Wykład 4: wykład4.black-white.pdf (157 kB) wykład4.color.pdf (171 kB)

Temat wykładu: Sterowanie mechanizmem nawrotów


Wykład 5: wykład5.black-white.pdf (159 kB) wykład5.color.pdf (184 kB)

Temat wykładu: Predefiniowane (systemowe) predykaty prologowe - metapredykaty


Wykład 6: wykład6.black-white.pdf (154 kB) wykład6.color.pdf (175 kB)

Temat wykładu: Operacje wejścia/wyjścia w Prologu


Wykład 7: wykład7.black-white.pdf (191 kB) wykład7.color.pdf (210 kB)

Temat wykładu: Styl i technika programowania w Prologu


Wykład 8 dodatkowy (pozaprogramowy): wykład.b&w.pdf w kolorze: wykład.color.pdf

Temat wykładu: Programowanie w logice z ograniczeniami (więzami)

animated gif

Wyniki kolokwiów zaliczeniowych

Wyniki zaliczeń poprawkowych z laboratoriów - kierunek Informatyka sem2 (2018/19):

grupa:  poniedziałek parzysty godz.13:30,
grupa:  wtorek parzysty godz.13:30,
grupa:  piątek parzysty godz.08:00,
grupa;  piątek parzysty godz.09:45,
grupa:  piątek parzysty godz.11:45,
grupa:  poniedziałek parzysty godz.11:45,
grupa:  poniedziałek nieparzysty godz.11:45,
grupa:  poniedziałek nieparzysty godz.13:30,
grupa:  wtorek nieparzysty godz.13:30 ,
grupa:  piątek nieparzysty godz.08:00 oraz 09:45,
grupa:  piątek nieparzysty godz.11:45,Drodzy Państwo! Zgodnie z harmonogramem sesji kolokwia poprawkowe odbędą się w dniu 23-09-2019 (poniedziałek) .
Najpierw o godzinie 09:00 przeprowadzone zostania zaliczenie poprawkowe (test) z wykładu. Odbędzie się ono w sali L122 BT.

W godzinach od 11:00 do 15:00 zaplanowane są również poprawki laboratoriów.
Będą one miały miejsce w salach 43/44 Centrum Wykładowego PP w trzech turach w godzinach: 11:00, 12:15, 13:30.
Podział osób na poszczególne tury znajdziecie Państwo w pliku: lista

Osoby, które nie figurują na liście z powodu nieobecności na wcześniejszych zaliczeniach proszone są o jak najszybsze zgłoszenie się mailowo
do prowadzącego w celu ich dopisania do listy, o ile zamierzają brać udział w tym zaliczeniu.

Możliwe są również drobne korekty przypisania poszczególnych osób do określonych tur, ale proszę pamiętać, że skala tych zmian nie może być zbyt wielka
ze względu na ograniczoną pojemność sal. Prośby takie również należy zgłaszać drogą mailową.

UWAGA! Udział w zaliczeniu możliwy tylko po wcześniejszym okazaniu legitymacji studenckiej!!!


grupa na godz.11:00: tura1
grupa na godz.12:15: tura2
grupa na godz.13:30: tura3Dodatkowe zaliczenie z laboratoriów: extra.


Wyniki zaliczenia poprawkowego laboratoriów:

grupa godz.10:00: wyniki
grupa godz.11:15: wyniki
grupa godz.12:30: wyniki

Uwaga! Drobne przesunięcie godziny na 13:30 ze względu na zaliczenia laboratoriów!
grupa:  zaliczenie z poniedziałku 29-czerwca godz.12:00,
Wyniki kolokwiów poprawkowych z laboratoriów dnia 23 września 2015:
grupa godz. 10:00:    wyniki    komentarz
grupa godz. 11:15:    wyniki    komentarz
grupa godz. 12:30:    wyniki    komentarz


Drodzy Państwo,

Upłynął termin nadsyłania zgłoszeń na dodatkowy termin poprawki i możecie Państwo zweryfikować stan tych zgłoszeń na liście . Jeżeli są osoby, które uważają, że przesłały zgłoszenie, lecz ich potwierdzenie nie zostało odnotowane, proszę dziś (środa 07.10) o maila w tej sprawie.
Ze względu na inne zobowiązania zmuszony jestem przeprowadzić obydwie tury dodatkowego zaliczenia w godzinach od 11:15 do 13:15. Dokonałem zgodnie z obietnicą podziału na dwie podgrupy zdających, listę których możecie Państwo sprawdzić tutaj . Jak wynika z tej listy spotykamy się w sali P6, przy czym część osób proszona jest o przybycie na godzinę 11:30, zaś pozostali na godzinę 12:15. Myślę, że zdążymy do godziny 13:30 przed kolejnymi Państwa zajęciami, dostosowując odpowiednio zadania.
Artur Michalski
Po weryfikacji moich planów i Państwa rozkładu zajęć doszedłem do wniosku, iż jedynym dogodnym terminem przeprowadzenia jeszcze jednego zaliczenia poprawkowego laboratoriów jest piątek 9 pażdziernika. Tego dnia możliwe jest spotkanie o godz.08:00 lub 11:30 (nie macie wtedy Państwo jeszcze wykładu z "Optymalizacji ...") w sali 43/44 albo P6 (sprawdzone w Dziekanacie). Prawdopodobnie potrzebne będą dwie tury, gdyż wskazuje na to liczba osób, które nie zaliczyły poprawki. O tym jednak jaki termin zostanie ostatecznie przeze mnie wybrany oraz jak zostaniecie Państwo podzieleni na tury, zdecydują potwierdzenia przesłane przez Państwa drogą mailową na mój adres uczelniany.

Uprzejmie zatem proszę wszystkie osoby, które nie zaliczyły poprawki (lista tutaj ), a które zamierzają podejść do tego dodatkowego zaliczenia o potwierdzenie tego faktu indywidualnie przez wyrażenie swojej woli w stosownym mailu . Mechanizm zgłoszeń uznałem za konieczny, gdyż na poprzednich poprawkach miały miejsce nieobecności osób z listy poprawkowiczów.
Termin nadsyłania potwierdzeń upływa we wtorek 6 pażdziernika o godz.23:59. Brak zgłoszenia będzie równoznaczny z akceptację dotychczasowej oceny z przedmiotu oraz rezygnacją z dodatkowego podejścia.

Uwaga! Tymczasowo wszystkim osobom, które nie mają zaliczenia z laboratoriów zmuszony jestem wpisać do protokołów elektronicznych wartość "nieobecny". Jest to konieczność, gdyż w chwili zamknięcia protokołów tylko taki stan pozwala jeszcze na dalsze korekty wpisu. Ostateczny termin zatwierdzania protokołów zbliża się nieuchronnie, mam jednak nadzieję, że zdążymy ze wszystkim zanim to nastąpi.

Dalsze szczegóły, dotyczące organizacji dodatkowego zaliczenia pojawią się po spłynięciu Państwa zgłoszeń. Proszę zatem zaglądać tutaj i kontrolować bieżącą sytuację.
Ze względu na tragiczny bilans końcowy poprawki, chciałbym Państwu dać jeszcze jedną szansę na zaliczenie przedmiotu. Dodatkowy termin sprawdzianów przypadłby
w dniu 1 października 2012 (poniedziałek) w godzinach 11:15 oraz 12:15.
W pierwszym terminie proszone byłyby osoby z negatywnymi ocenami, których numer indeksu w pliku z wynikami znajduje się nad kreską, zaś w drugim terminie - osoby pod kreską.

Losy tego zaliczenia zależą jednak od dostępności sali P6, w której chciałbym je zorganizować. Ze względu na rozpoczynający się nowy rok akademicki, wymagać to będzie potwierdzenia w Dziekanacie w dniu jutrzejszym (26.09.2012) i wtedy poinformuję Państwa o tym na tej stronie.
Potwierdzam rezerwację sali w Dziekanacie we wskazanym terminie.
Osoby, które nie figurują na liście z powodu nieobecności na żadnym z dotychczasowych terminów zaliczenia proszone są o zgłoszenie się mailowo do prowadzącego
najpóźniej do dnia 28 września 2012, jeżeli chcą brać udział w tym zaliczeniu.

UWAGA! Udział w ostatecznym zaliczeniu możliwy tylko po wcześniejszym okazaniu legitymacji studenckiej!!!


Ostatnia aktualizacja: 2020-03-13
Przez: Artur Michalski