Zasady zaliczenia przedmiotu

 1. Na zajęciach otrzymają Państwo zadania do wykonania samodzielnie
 2. Zadania programistyczne będą miały precyzyjnie określony interfejs wejścia/wyjścia, przykładowe dane i oczekiwany wynik oraz przykład uruchomienia
 3. Rozwiązania w postaci kodu źródłowego należy przesłać na adres e-mail do dnia poprzedzającego następne zajęcia
 4. Rozwiązanie, które uruchomione tak jak w przykładzie da inny wynik niż oczekiwany jest uznawane za nieprawidłowe i dalej niesprawdzane
 5. Przesłane rozwiązania będą dokładnie testowane dla różnego rodzaju danych wejściowych (instancje łatwe/trudne, małe/duże, itp.)
 6. Na następnych zajęciach poinformuję każdego o wyniku testowania i indywidualnie ocenię przesłane rozwiązania przyznając punkty
 7. Spóźnione rozwiązania otrzymują co najwyżej 50% punktów
 8. Niesamodzielne rozwiązania otrzymują 0 punktów
 9. Z dniem końca semestru (15.06) wpisywane są oceny z pierwszego terminu na podstawie dotychczas zdobytych punktów:
  • [0; 50)% -> ocena 2.0
  • [50; 60)% -> ocena 3.0
  • [60; 70)% -> ocena 3.5
  • [70; 80)% -> ocena 4.0
  • [80; 90)% -> ocena 4.5
  • [90;100]% -> ocena 5.0
 10. Osoby, które nie uzyskają zaliczenia w pierwszym terminie, muszą do końca jesiennej sesji egzaminacyjnej poprawić swoje najniżej ocenione zadania i dostają ocenę poprawkową wyliczoną jak powyżej.

Materiały

 1. Określanie struktury drugorzędowej na podstawie modelu 3D
 2. Przewidywanie i porównywanie struktur 3D
 3. Metody anotowania struktury drugorzędowej
 4. Algorytmy przewidywania struktury drugorzędowej RNA
 5. Programowanie dynamiczne w bioinformatyce
 6. Zaawansowane wykorzystanie PyMOL-a

Podpowiedź