Infrastruktura jako kod

Vagrant

Podstawy

Provisioning

Mechanizm file

Mechanizm ansible

Ćwiczenie

Konfiguracja projektu z wieloma maszynami

Zadanie

Ocena 3.0

Ocena 4.0

Ocena 4.5

Ocena 5.0