1. Eksploracja cech i modelowanie struktury kwadrupleksów (Feature exploration and modelling of quadruplex structures). NCN OPUS 2019/35/B/ST6/03074. 2020–2023. Work Package Leader.

 2. Narzędzie do analizy i baza danych multipętli RNA. Młoda Kadra 0311/SBAD/0705. 2020. Principal Investigator.

 3. Klasyfikator i baza danych motywów kwadrupleksowych. Młoda Kadra 09/91/SBAD/0684. 2019. Principal Investigator.

 4. Integrating and managing services for the European Open Science Cloud. H2020-EU.1.4.1.3 777536. 2018–2020. Executor.

 5. RNApolis – metody i algorytmy do modelowania i analizy struktur RNA (RNApolis - methods and algorithms to model and analyze the RNA structure). NCN OPUS 2016/23/B/ST6/03931. 2017–2020. Work Package Leader.

 6. Rozwój bioinformatycznych modeli do analizy struktur 3D RNA w przestrzeni kątowej (Development of bioinformatics models to analyze 3D RNA structures in torsion angle space). NCN PRELUDIUM 2016/23/N/ST6/03779. 2017–2018. Principal Investigator.

 7. INDIGO-DataCloud. Integrating Distributed data Infrastrutures for Global ExplOitation. H2020-EU.1.4.1.3 653549. 2015–2017. Executor.

 8. EUROfusion. Implementation of activities described in the Roadmap to Fusion during Horizon 2020 through a Joint programme of the members of the EUROfusion consortium. H2020-Euratom 633053. 2014–2020. Executor.

 9. Opracowanie i implementacja metody obliczeniowej pozwalającej na przewidywanie konformacji przestrzennych zasad azotowych na podstawie łańcucha głównego RNA. Młoda Kadra 91-555/13 MK. 2014. Executor.

 10. Automatyczne, wysokoprzepustowe modelowanie struktur przestrzennych RNA (Automated, high-throughput modeling of RNA three-dimensional structures). NCN MAESTRO 2012/06/A/ST6/00384. 2013–2016. Executor.

 11. Informatyczne modele i metody w biologii komórkowej (Computational models and methods in cell biology). NCN OPUS 2012/05/B/ST6/03026. 2013–2015. Executor.

 12. EGI-InSPIRE. European Grid Initiative: Integrated Sustainable Pan-European Infrastructure for Researchers in Europe. FP7-INFRA 261323. 2010–2014. Executor.