1. Eksploracja Cech i Modelowanie Struktury Kwadrupleksów (Feature Exploration and Modelling of Quadruplex Structures). NCN OPUS 2019/35/B/ST6/03074. 2020–2023. Work Package Leader.

 2. Narzędzie Do Analizy i Baza Danych Multipętli RNA. Młoda Kadra 0311/SBAD/0705. 2020. Principal Investigator.

 3. Klasyfikator i Baza Danych Motywów Kwadrupleksowych. Młoda Kadra 09/91/SBAD/0684. 2019. Principal Investigator.

 4. Integrating and Managing Services for the European Open Science Cloud. H2020-EU.1.4.1.3 777536. 2018–2020. Executor.

 5. RNApolis – Metody i Algorytmy Do Modelowania i Analizy Struktur RNA (RNApolis - Methods and Algorithms to Model and Analyze the RNA Structure). NCN OPUS 2016/23/B/ST6/03931. 2017–2020. Work Package Leader.

 6. Rozwój Bioinformatycznych Modeli Do Analizy Struktur 3d RNA w Przestrzeni Kątowej (Development of Bioinformatics Models to Analyze 3d RNA Structures in Torsion Angle Space). NCN PRELUDIUM 2016/23/N/ST6/03779. 2017–2018. Principal Investigator.

 7. INDIGO-DataCloud. Integrating Distributed Data Infrastrutures for Global ExplOitation. H2020-EU.1.4.1.3 653549. 2015–2017. Executor.

 8. EUROfusion. Implementation of Activities Described in the Roadmap to Fusion During Horizon 2020 Through a Joint Programme of the Members of the EUROfusion Consortium. H2020-Euratom 633053. 2014–2020. Executor.

 9. Opracowanie i Implementacja Metody Obliczeniowej Pozwalającej Na Przewidywanie Konformacji Przestrzennych Zasad Azotowych Na Podstawie Łańcucha Głównego RNA. Młoda Kadra 91-555/13 MK. 2014. Executor.

 10. Automatyczne, Wysokoprzepustowe Modelowanie Struktur Przestrzennych RNA (Automated, High-Throughput Modeling of RNA Three-Dimensional Structures). NCN MAESTRO 2012/06/A/ST6/00384. 2013–2016. Executor.

 11. Informatyczne Modele i Metody w Biologii Komórkowej (Computational Models and Methods in Cell Biology). NCN OPUS 2012/05/B/ST6/03026. 2013–2015. Executor.

 12. EGI-InSPIRE. European Grid Initiative: Integrated Sustainable Pan-European Infrastructure for Researchers in Europe. FP7-INFRA 261323. 2010–2014. Executor.