Uczenie Maszynowe

Wykład prowadzi dr hab. inż. Jerzy Stefanowski (karta ECTS). Wszelkie sugestie do przedmiotu i poszczególnych zajęć możesz zgłaszać tutaj.

Tematyka zajęć

 1. Ankieta wstępna i przygotowanie się na za tydzień: przestrzenie wersji, patrz punkt 1
 2. Przestrzenie wersji
 3. Indukcja drzew decyzyjnych metodami ID3, C4, C4.5 – obliczenia
 4. Generowanie drzew decyzyjnych
 5. Generowanie reguł decyzyjnych   , termin: 10.IV
 6. Podstawy Weki i wybór danych do studium przypadku: [1], [2], [3], [4], inne własne
 7. Klasyfikatory Bayes'owskie
 8. Klasyfikatory k-NN i IBL
 9. Przestrzeń atrybutów i jej transformacje
 10. Uczenie nadzorowane sztucznych sieci neuronowych
 11. Uczenie nadzorowane sztucznych sieci neuronowych – zagadnienia zaawansowane   , termin: 30.V (nie trzeba wysyłać)
 12. Topologie rekurencyjne; ewolucyjne dostrajanie topologii i wag; sztuczne sieci neuronowe czasu rzeczywistego
 13. Uczenie nienadzorowane sztucznych sieci neuronowych , termin: 17.VI
 14. Studium przypadku – analiza wybranego zbioru danych

W okolicach zajęć oznaczonych przeprowadzony będzie krótki sprawdzian/kartkówka z zakresu wcześniejszych laboratoriów i wykładów.

Sprawozdania

 • Do zaliczenia ćwiczeń oznaczonych niezbędne jest przygotowanie sprawozdania.
 • Sprawozdania proszę przygotowywać w grupach jedno- lub dwuosobowych.
 • Sprawozdania: pdf, polecam LaTeX/LyX i matplotlib lub gnuplot [szablon]. Po jednym punkcie na każde zadanie.
 • Przy ocenianiu sprawozdań premiowana jest
  • trafność i poprawność spostrzeżeń i wniosków,
  • odpowiednia prezentacja wyników (wykresy, tabele),
  • umiejętność wykorzystania terminologii uczenia maszynowego,
  • zwięzłość,
  • estetyka.
 • W części poświęconej NN korzystamy z oprogramowania dostępnego w laboratorium, dlatego dobrym pomysłem jest wykorzystanie zajęć przede wszystkim na przeprowadzenie eksperymentów i zgromadzenie wyników (wtedy można je dokładniej opracować i opisać w domu).
 • Opóźnienie w oddaniu sprawozdania obniza jego ocenę (ocena−=1 za każdy rozpoczęty tydzień).
 • Przed wysłaniem sprawozdania upewnij się, że:
  • Podałeś pochodzenie źródłowe wszystkich cytowanych w sprawozdaniu fragmentów i wykorzystanych materiałów (literatura)
  • Sprawdziłeś piswnię tekstu (spell-check)
  • Wykresy (i w miarę możliwości rysunki) są wektorowe (pdf, ps, svg itp.)
  • Zatytułowałeś mail tak:   [UM] sprawozdanie 1, Janek Kowalski & Marcin Nowak

Zaliczenie

Podstawą wystawienia oceny zaliczającej zajęcia laboratoryjne jest średnia z ocen za sprawozdania i ocen ze sprawdzianów, które trzeba wszystkie zaliczyć. Jedna nieobecność nieusprawiedliwiona nie wpływa na ocenę końcową, ale każda kolejna nieusprawiedliwiona obniża ocenę o 0,5.