Dydaktyka

Informatyka w medycynie (st. stacjonarne)

Kompletne informacje związane z przedmiotem znajdują się w systemie eKursy. Zapraszam!

Laboratorium

Organizacja zajęć

Literatura

Laboratorium

Projekt 1 - tomograf

Celem projektu jest implementacja prostego symulatora tomografu komputerowego oraz wykonanie eksperymentów weryfikujących wypływ parametrów skanowania na jakość uzyskiwanych obrazów.

Opis projektu

Organizacja zajęć

Na wykładzie prezentowane są wybrane zagadnienia z zakresu informatyki medycznej (w szczególności te związane z praktyką). Wykład kończy się sprawdzianem o charakterze testu . Na laboratorium realizowane są w grupach 1-2 osobowych trzy mini-projekty (symulator tomografu, analiza obrazów medycznych, aplikacja FHIR). Ocena z laboratorium jest średnią z trzech projektów.

Prezentacja organizacyjna

Literatura

Informatyka medyczna, R. Tadeusiewicz, Wydawnictwo UMCS, 2011 (darmowy e-book (PDF))

Biomedical Informatics: Computer Applications in Health Care and Biomedicine, H.E. Shortlife, J.J. Cimino (red.), Springer, 2014 (uwaga: książka dostępna jest w czytelni Biblioteki PP)