Norbert Langner

Norbert Langner

My homepage @ PUT

Programowanie Systemowe i Współbieżne

Na tym przedmiocie skupiamy się na zagadnieniach programowania systemowego, czyli tworzeniu oprogramowania przy wykorzystaniu podstawowych API udostępnianych nam przez system operacyjny. W ten sposób poznajemy podstawowe mechanizmy występujące w systemie, które później są wykorzystywane przez wysokopoziomowe biblioteki i platformy programowania. Głównie zajmujemy się programowaniem w systemie Linux. Druga część zajęć obejmuje programowanie współbieżne, gdzie poznajemy metody tworzenia aplikacji działających na wielu procesach i wątkach. Poznajemy podstawową bibliotekę pthreads, ale także inne możliwości tworzenia kodu współbieżnego.

Tematy zajęć

Materiały