NAgrody i wyróżnienia

Nagrody

profile pic

Laureat Nagrody Prezesa Rady Ministrów (2018) za prace badawcze w ramach doktoratu, którego promotorem był prof. Wiesław Marszałek z Rutgers University, NJ w USA.

Wykaz na stronie Wydziału Informatyki i Telekomunikacji PP
Relacja na FP Wydziału Informatyki i Telekomunikacji PP

profile pic

Badania dotyczyły podjęcia próby oceny bezpieczeństwa sprzętowych generatorów chaotycznych stosowanych w układach kryptograficznych. W ramach pracy opracowano nowe, nieznane do tej pory modele Trojanów sprzętowych skutecznie osłabiające poziom bezpieczeństwa systemów opartych na generatorach chaotycznych. Jako rozwiązanie tego problemu zaproponowano koncepcję generatora chaotycznego nowej klasy cechującego się wzmocnioną odpornością na działanie ze strony Trojanów sprzętowych, które mogą zostać potencjalnie zintegrowane z układami kryptograficznymi przez producentów elektroniki lub nieautoryzowane podmioty zewnętrzne.

Doktora został zrealizowany w ramach przewodu doktorskiego, w którym Rada Wydziału Informatyki PP po raz pierwszy na promotora głównego powołała naukowca z zagranicy.