Kontakt

Kontakt

Politechnika Poznańska
Wydział Informatyki
Instytut Informatyki
ul. Piotrowo 3A (budynek WE)
60-965 Poznań

e-mail: michal.melosik (at) put.poznan.pl